Home / Doanh nghiệp / Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác hải quan với doanh nghiệp trong công tác cải cách HĐH

Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác hải quan với doanh nghiệp trong công tác cải cách HĐH

Ông Hoàng Đình Trung – Phó Vụ trưởng – Ban Cải cách HĐH Tổng cục Hải quan phát biểu khai mạc hội thảo

NCTH – ngày 9/11/2018; tại TP.HCM Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo tăng cường quan hệ đối tác Hải quan với doanh nghiệp trong công tác cải cách HĐH Hải quan năm 2018. Hải quan Việt Nam với 53 đơn vị thuộc và trực thuộc ngành, hơn 11 nghìn cán bộ công chức và người lao động, là một cơ quan và tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương trong cả nước.

Từ năm 2011 đến nay, Ngành Hải quan phải đảm nhận thêm một số nhiệm vụ mới như: hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, thanh tra chuyên ngành Hải quan theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT – BTC, hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính, thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa Asean, triển khai soi chiếu container trước thông quan…

Năm  2017; Tổng Cục Hải quan đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng, thực hiện đề án “Kiểm tra, giám sát hàng hóa tại khu vực cảng biển “, được Chính phủ Nhật bản tài trợ tại khâu thông quan trên phạm vi toàn quốc đã góp phần giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hải quan, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp XNK, do thời gian thông quan nhanh, đối với hàng luồng xanh là 01 – 03 giây, đối với luồng hàng  vàng – đỏ phụ thuộc vào thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa.

Từ tháng 08/2017 đến nay, đã có 21 Cục hải quan tỉnh – thành phố triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, có 172 doanh nghiệp thực hiện kết nối, trao đổi thông tin điện tử với cơ quan Hải quan thông qua hệ thống. Hải Phòng – nơi triển khai dự án, bình quân một ngày có 7.592 tờ khai hải quan không phải in chứng từ đủ điều kiện KVGS mẫu 29/30 sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được 759.200 đồng/ngày, theo sự chi phối từ các Thông tư liên Ngành từ các Bộ.

Bộ NN & PTNT đã cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm dịch thực vật, như loại bỏ nhiều nhóm sản phẩm đã chế biến được đóng gói kín và ghi nhãn – Phụ lục 03 – Thông tư số 24/2017/TT – BNNPTNT, ngày 15 tháng 11/2017.

Bộ Tài chính đã nâng cấp Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK thành Cục Kiểm định Hải quan, thuộc Tổng Cục hải quan – đơn vị quản lý nhà nước thực hiện công tác phân tích kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK theo đề nghị của các Bộ hoặc theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015 – 2016 Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với một số đơn vị kiểm tra chuyên ngành thành lập 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung đặt tại một số cảng biển – hàng không quốc tế, nơi có lưu lượng hàng hóa XNK lớn, có nhiều hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động, các địa điểm này chưa phát huy được hiệu quả như mục tiêu ban đầu. Nguyên nhân là do một số lĩnh vực “nóng” về kiểm tra chuyên ngành như: an toàn thực phẩm, doanh nghiệp được tự khai, tự công bố tiêu chuẩn, nhiều mặt hàng được chuyển sang kiểm tra sau thông quan. Một số doanh nghiệp và đơn vị kiểm tra chuyên ngành vẫn “muốn” trực tiếp gặp và trả kết quả kiểm tra tại nơi kiểm tra trong nội địa. Chưa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trao đổi dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu phân tích, thông tin đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp XNK hàng hóa…

Tính đến tháng 10/2018, Tổng Cục Hải quan đã ban hành 36 quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan – Đội kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh – thành phố và Cục Kiểm định Hải quan,  tinh giản được 239 Đội – Tổ trực thuộc các Cục Hải quan tỉnh – thành phố, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong năm 2018 có 13 triệu tờ khai điện tử, cho trên 19.000 doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu 2017 đã vượt 400 tỷ USD. Mặc dù đã có nhiều sự cải tiến cho phù hợp với xu hướng thị trường và xu hướng phát triển của công nghệ thông tin nhưng Tổng cục Hải quan vẫn còn gặp một số vướng mắc mà các doanh nghiệp nêu lên tại hội thảo.

Trần Việt Huy – GĐ TRA – SAS cho biết: mặc dù Cty đã tích cực chủ động liên quan đến các thủ tục chuyên ngành đã bỏ nhưng vẫn còn gặp phải những “câu chữ” trong Nghị định 16 – nhóm 02, đối với ngành dệt, làm doanh nghiệp gặp khó khăn. Khi quản lý chuyên ngành bỏ rồi lại áp dụng trở lại. Tôi xin ví dụ: doanh mục nhóm 02, có mặt hàng đưa vào vô lý như máy tính xách tay, tất cả sản phẩm này đều phải kiểm định, trước kia không có. Nếu kiểm tra một máy tính, doanh nghiệp mất 04 triệu – trong khi giá thị trường khoảng mười mấy triệu, điều này làm doanh nghiệp lo lắng vô cùng…

Ông Huỳnh Trọng Bình – GĐ Cty Vina Kyoei chia sẻ: Cty của chúng tôi là đơn vị nhập container và hàng xá, tôi chỉ mong rằng, khi ban hành một số văn bản có liên quan giữa Hải quan và các Bộ ngành, nên có thời gian phổ biến trước cho doanh nghiệp biết và xem xét “thời gian” áp dụng. Văn bản đưa ra nhanh quá làm cho doanh nghiệp không kịp tuân thủ sẽ đẫn đến thiệt hại tài chánh cho doanh nghiệp. Chính những văn bản ban hành quá nhanh đã dẫn đến tình trạng hàng hóa lưu kho vượt xa giá trị container hàng nên nhiều doanh nghiệp đã bỏ không nhận. Cần tạo cơ chế chính sách thông thoáng cho doanh nghiệp mở hàng – nhập hàng.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hiện nay có khoảng 356 văn bản pháp luật quy định về chính sách quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK gồm: 39 Luật, 77 Nghị định của Chính phủ và Quyết dịnh – Chỉ thị của Chính phủ, 240 Thông tư – Quyết định của Bộ – Ngành.

Hải quan TP.HCM chia sẻ khó khăn về cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan mà cảng Cát Lái đang gặp phải: khi chúng ta triển khai hệ thống điện tử, có thể gặp nhiều khó khăn, chúng ta hoạt động liên đới với doanh nghiệp để họ thông hiểu. Cái khó khăn thứ hai là việc kết nối với Cảng và Cơ quan Hải quan, nhưng sử dụng phần mềm có lập trình ngôn ngữ khác nhau đã làm chúng ta vướng mắc trong khâu triển khai Hải quan điện tử. Thứ ba là việc kết nối hạ tầng từ máy chủ đến đường truyền và đến người tiếp nhận được thông tin và xử lý thông tin. Điển hình là vào tháng 9/2018, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa, do máy chủ trục trặc đã dẫn đến sự đình trệ tại cảng Cát Lái, nhiều đơn vị không đưa được hàng lên tàu…Chi Cục Hải quan TP.HCM đã phải xử lý thủ công để thông cảng, mỗi ngày tại cảng Cát Lái có đến 10.000 container xuất cảng. Để cải cách Hải quan điện tử, chúng ta nên tập huấn cho nhiều đối tượng quan trọng như: logictic, đại lý làm thủ Hải quan – vì họ là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Hải quan. Về vấn đề tuyển dụng cho ngành Hải quan, hiện nay không có nhưng trên thực tế nhân viên – cán bộ đã “có tuổi” khá nhiều, họ không thể tiếp cận hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thông quan điện tử.

Tuy còn vướng mắc một số khó khăn tại các cảng Hải quan, nhưng các doanh nghiệp cũng đã thừa nhận trong thời gian qua Chính phủ, Ban – Ngành, Tổng cục Hải quan…đã có nhiều cải tiến – tiến bộ, giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong việc XNK hàng hóa tại cảng.

Huy Cường