Home / Kinh tế / Đầu tư / Ngày hội Đầu tư lần 04

Ngày hội Đầu tư lần 04

NCTH – ngày 04/12/2018; tại TP.HCM Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam  – VIISA   đã tổ chức “Ngày hội Đầu tư” lần thứ 04, đánh dấu cột mốc tốt nghiệp của 03 startup trong chương trình Tăng tốc khởi nghiệp khóa 04.

Ngày hội Đầu tư lần thứ 04 của VIISA, gây ấn tượng mạnh với 05 startup từ các lĩnh vực khác nhau như: lĩnh vực an ninh mạng – cybersecurity, nền tảng nhận diện khuôn mặt – facial recognition, nền tảng bản đồ thông minh – location intelligence platform, đến hệ sinh thái căn hộ thông minh – smart apartment ecosystem và nền tảng công nghệ giáo dục – online ed-tech platform.

Các startup hiện diện trong Ngày hội Đầu tư lần thứ 04

Sự kiện Ngày hội Đầu tư quy tụ hơn 100 người tham gia, bao gồm các nhà đầu tư, đại diện quỹ tại Việt Nam và khu vực, đại diện tập đoàn lớn, những nhà cố vấn, đối tác cùng những thành phần khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đến tham dự.

PV