Home / Tin tức / TP.HCM sắp triển khai đề án quản lý báo chí từ nay đến năm 2025

TP.HCM sắp triển khai đề án quản lý báo chí từ nay đến năm 2025

NCTH – sáng nay – 10/01/208; tại  buổi lễ tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM – Thân Thị Thư đã nhấn mạnh: hiện tại đội ngũ báo cáo viên cho công tác Tuyên giáo còn yếu về kỷ năng, đội ngũ chưa đồng đều. Đội ngũ phóng viên – biên tập viên còn yếu kém trong công tác “phản biện” xã hội, chống lại những lụân điệu xuyên tạc xấu…Vì vậy, từ nay đến năm 2025, TP.HCM sẽ triển khai đề án quy hoạch – quản lý báo chí và ra mắt Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã thực hiện kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố; gồm 50 đồng chí chỉ đạo, hướng dẫn ban Tuyên giáo các quận -huyện và Đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy…Hoạt động của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đã từng bước đi vào nề nếp và được nâng cao vai trò trách nhiệm về công tác “dư luận xã hội”.

Trong năm 2018; Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã chủ động theo dõi các hoạt động thông tin tuyên truyền trên báo chí TP.HCM và cả nước một cách chặt chẽ, tăng cường và phát huy vai trò của báo chí đồng hành với sự phát triển của TP.HCM.

Tại buổi tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, có 397 gương điển hình được khen thưởng cấp thành phố.

Tú Lê