Home / Giáo dục / ĐH Tôn Đức Thắng: mở rộng tuyển sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ cho người học nước ngoài

ĐH Tôn Đức Thắng: mở rộng tuyển sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ cho người học nước ngoài

NCTH – trong đợt tuyển sinh sau đại học tháng 12/201;, trường đại học Tôn Đức Thắng – TDTU, nhận được 362 hồ sơ dự tuyển của thí sinh người nước ngoài vào 18 ngành bậc cao học, 04 ngành bậc tiến sĩ và 03 ngành nghiên cứu sau tiến sĩ. Ngành có nhiều thí sinh dự tuyển là Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh. Thí sinh nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Hàn Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Ai Cập, Nigeria, Gha Na, Bờ Biển Ngà…Sau vòng xét tuyển chuyên môn có 143 ứng viên: 119 ứng viên bậc thạc sĩ, 24 ứng viên bậc tiến sĩ đạt yêu cầu, chiếm 39.5% số lượng ứng viên dự tuyển.

Hội đồng xét cấp học bổng của TDTU đã dựa trên các tiêu chí: ứng viên phải tốt nghiệp bậc đại học, cao học từ những đại học nằm trong bảng xếp hạng THE, QS hoặc URAP, trường hợp đại học của ứng viên chưa được xếp hạng, thì nó phải là đại học công lập có uy tín của quốc gia đó. Điểm tích lũy học tập toàn khóa phải từ khá đến xuất sắc, trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 82 trở lên. Công bố quốc tế của thí sinh, công trình sách, báo thuộc cơ sở dự liệu ISI/Scopus/conference.

Với mục tiêu mở rộng qui mô các chương trình giáo dục sau đại học và mở rộng số lượng người học nước ngoài có chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng nghiên cứu tốt, TDTU đã quyết định cấp học bổng cho 36 thí sinh trong số trên gồm: 11 học bổng bậc tiến sĩ và 25 học bổng bậc thạc sĩ. Tỷ lệ thí sinh nước ngoài được TDTU cấp học bổng sau đại học chỉ 9.9% chứng tỏ, TDTU đã chọn lọc được những thí sinh nước ngoài có chất lượng đầu vào tốt để tài trợ cho họ học tập – nghiên cứu.

TDTU cũng cấp 03 học bổng tài trợ nghiên cứu sau tiến sĩ, trong đó có 02 người nước ngoài. Được biết chương trình bậc cao học của TDTU có chương trình dạy – học bằng tiếng Việt, có chương trình bằng tiếng Anh, bậc tiến sĩ và sau tiến sĩ chỉ đào tạo bằng tiếng Anh.

Đợt tuyển sinh sau đại học tháng 12/2018, TDTU có thí sinh dự tuyển từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, TDTU đang có người học từ 20 quốc gia khác nhau theo học các chương trình đại học và sau đại học. TDTU đã trở thành một cộng đồng giáo dục quốc tế.

PV