Home / Tin tức / Lào Cai vào mùa lễ hội

Lào Cai vào mùa lễ hội

Lễ hội Đền thượng

NCTH – lễ hội xòe dân tộc Tày diễn ra ngày 13/02 ở huyện Sapa, lễ hội Đền Ngòi Bo ngày 14/02 ở huyện Bảo Thắng, lễ hội Nhảy lửa ở huyện Bắc Hà ngày 15/02, lễ hội Gầu tàu tại Sapa vào ngày 16/02/2019, đêm hội Xuân cao nguyên trắng vào ngày `16/02 ở Bắc Hà, lễ hội Xuân Đền Thượng từ ngày 17 đến 19/02/2019 ở khu di tích Đền thượng TP.Lào Cai, lễ Cấp sắc ngày 17/02 ở xã bản Khoang, lễ hội Pút Tống ngày 19/02 ở huyện Bát Xát…

PV