Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Lễ ký kết ghi nhớ với TLS Vương Quốc Anh và Cục Thực thi Quy định Quốc tế về hỗ trợ xây dựng sàn giao dịch heo

Lễ ký kết ghi nhớ với TLS Vương Quốc Anh và Cục Thực thi Quy định Quốc tế về hỗ trợ xây dựng sàn giao dịch heo

ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó GĐ Sở Công thương TP.HCM giới thiệu đề án sàn giao dịch heo

NCTH – chiều ngày 07/03/2019; tại Sở Công thương TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ với TLS Quán Vương quốc Anh tại TP.HCM và Cục Thực thi Quy định Quốc tế thuộc Bộ Kinh doanh Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh – về việc hỗ trợ xây dựng sàn giao dịch heo.

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM tại văn bản số 1594/VP – KT  ngày 05/03/2019, về việc ký kết xây dựng phối hợp với TLS Quán Anh tại TP.HCM và Cục Thực thi Quy định Quốc tế Anh ký kết bản ghi nhớ về việc nâng cao chất lượng quy định ngành  thông qua hỗ trợ xây dựng “Sàn giao dịch ngành hàng thịt heo” trên địa bàn TP.HCM.

Ông IAn Gibbons – TLS Quán ANh tại TP.HCM cho biết: hiện tại ở ANh không có sàn giao dịch heo nhưng chúng tôi đang xây dựng sàn truy xuất nguồn gốc thịt heo bằng Blockchain.

Các bên đã thống nhất thực hiện ký kết bản ghi nhớ, có hiệu lực thi hành sau khi ký và các hoạt động hợp tác dự kiến bắt đầu từ ngày 31/03/2019 và kết thúc vào ngày 31/03/2021. Sau khi ký kết các bên sẽ phân công nhân sự để phối hợp xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết tiến độ triển khai, phân công trách nhiệm và giám sát quá trình thực hiện mục đích của sự hợp tác, nhằm cung cấp cho Sở Công thương TP.HCM những hỗ trợ về kỹ thuật, cung cấp thông tin, kinh nghiệm pháp lý, chuyên gia trong việc nghiên cứu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình và thí điểm triển khai đưa vào hoạt động sàn giao dịch ngành thịt heo, cũng như tìm hiểu những quy định thành lập hoạt động sàn giao dịch, công tác quản lý, đào tạo chuyên môn…

Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó GĐ Sở Công Thương chia sẻ: chúng tôi liên kết với Vương quốc Anh là vì họ có nhiều mối liên quan với các nước và chúng tôi học tập ở các nước có sàn giao dịch heo. Đề án này sẽ thực hiện từng bước và sẽ chấm dứt giết mổ theo thủ công trên đạ bàn TP.HCM nhưng vẫn phải kết hợp nhiều chủ thể lại với nhau. lúc này vai trò của thương lái sẽ trở thành “logictis”.

PV