Home / Giáo dục / ĐH.Tôn Đức Thắng: được THE xếp TOP 101 – 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu

ĐH.Tôn Đức Thắng: được THE xếp TOP 101 – 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu

NCTH – theo thông báo của THE – Times Higher Education; vào lúc 22 giờ Việt Nam, ngày 03/04/2019, về kết quả xếp hạng những đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội hàng đầu thế giới phạm vi toàn cầu. ĐH.Tôn Đức Thắng – TDTU của Việt Nam đã được xếp thứ 101 – 200, trong bảng xếp hạng 2019. Điều kiện cần để một đại học có thể tham gia bảng xếp hạng là phải được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.

Trong kỳ xếp hạng 2019, bảng xếp hạng THE Impact Rankings có 462 đại học tham gia. Các đại học của Nhật Bản tham gia nhiều nhất, với 42 trường. Tiếp theo là các đại học của Mỹ, Nga và Anh lần lượt 30, 29, 26 đại học. Dữ liệu thu thập từ các đại học được THE thẩm định cùng với dữ liệu của từng đại học từ cơ sở dữ liệu Elsevier – Scopus để thực hiện xếp hạng.

Các tiêu chí như: chất lượng giáo dục đạt hạng 48 – 58, thành phố và cộng đồng bền vững, quan hệ đối tác toàn cầu, bảo vệ khí hậu đạt hạng 60 – 70 thế giới.

THE Impact Rankings, là bảng xếp hạng hình thành với mục đích đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững – Sustainable Development Goals: SDGs, theo chuẩn của Liên hiệp quốc. THE Impact Rankings gồm 11 tiêu chí SDGs – trong tổng số 17 SDGs theo định nghĩa của Liên hợp quốc.

PV