Home / Tin tức / Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam năm 2019

Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam năm 2019

đại diện tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, để xuất công nghệ cho giải pháp lưới điện thông minh

NCTH – chiều ngày 04/04/2019, cuộc họp thường niên Ban chỉ đạo phát triển Lưới điện Thông minh Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở Bộ Công Thương. Nội dung chính của cuộc họp nhằm báo cáo tình hình và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình lưới điện năm 2018 và đề xuất kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo năm 2019.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực đã chủ trì cuộc họp, cùng với các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện từ các Bộ – ngành như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…một số cơ quan, đơn vị có liên quan đã tham dự cuộc họp.

Cuộc họp năm nay có sự tham gia của đại diện tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, tại cuộc họp – đại diện GIZ đã có bài trình bày tổng quan về dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng – SGREEE, đề xuất các công nghệ và giải pháp lưới điện thông minh khả thi, cho phép các nguồn năng lượng tái tạo có thể hòa lưới điện tại Việt Nam.

Tính đến tháng 02/2019; tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam là 50,3 GW, trong đó, nguồn năng lượng sản xuất điện chính là thủy điện – chiếm 40%, than đá – 37,6%, khí tự nhiên – 18,1% và nguồn nhập khẩu – 2,8%. Theo Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc Gia – QHĐ VII điều chỉnh, tháng 03/2016, Việt Nam đặt mục tiêu tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái tạo  trong sản xuất điện – 800 MW điện gió và 850 MW điện mặt trời đến năm 2020. Do các cơ chế khuyến khích được áp dụng thành công cho việc phát triển nguồn năng lượng điện gió và điện mặt trời nên đến cuối năm 2019, 400 MW điện gió và 2.000 MW điện mặt trời dự kiến sẽ hòa lưới điện. Con số này dự báo sẽ còn tăng trong tương lai.

Ngày 08/11/2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1670/QĐ-TTg về Phát triển Lưới điện Thông minh ở Việt Nam – viết tắt: lộ trình Lưới điện Thông minh. Lộ trình này nhằm cải thiện chất lượng và độ tin cậy của nguồn cung cấp điện đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng điện hiệu quả.

Dự án SGREEE của GIZ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Lộ trình Lưới điện Thông minh, với ngân sách tài trợ từ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức – BMZ, theo hình thức vốn ODA không hoàn lại. Dự án phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực hỗ trợ các chuyên gia trong ngành điện lực Việt Nam phát triển lưới điện thông minh, nhằm giúp tăng tỷ trọng hòa lưới điện của nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hiệu quả năng lượng. Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2021, tập trung vào 03 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng khung chính sách, nâng cao năng lực và hợp tác kỹ thuật.

PV