Home / Du lịch / Khám phá / Lễ khai trương Cty DV – Khoa học và Du lịch Văn khoa

Lễ khai trương Cty DV – Khoa học và Du lịch Văn khoa

Hiệu trường ĐH.KHXH&NV TP.HCM, giới thiệu về hoạt động của trường nhân buổi ra mắt Cty DVKH và Du lich Văn khoa

NCTH – sáng ngày 08/04/2019; tại trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH.KHXH&NV) –  Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra lễ khai trương Cty DVKH và Du lịch Văn Khoa. Tại buổi lễ khai trương,  Cty  DVKH và Du lịch Văn Khoa đã ký kết liên kết với một số đơn vị, nhằm hỗ trợ và sử dụng “hoạt động” lẫn nhau trong dịch vụ.

Nhằm phát huy vai trò toàn diện của nhà trường đối với xã hội, cộng đồng và đẩy mạnh thành lập thêm các tổ chức đóng vai trò là cầu nối cho các học giả, các nhà nghiên cứu, kiến tạo một tổ chức uy tín năng động có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đào tạo xây dựng cơ sở dữ liệu;  ĐH.KHXH&NV –  Đại học Quốc gia TP.HCM đã thành lập Cty  DVKH và Du lịch Văn Khoa, là trường đại học đầu tiên thành lập công ty trong khuôn khổ nhà trường.

ra mắt Ban giám đốc Cty DVKH và Du lịch Văn Khoa

Đây là một nhu cầu tất yếu, giúp nhà trường kiện toàn bộ máy tổ chức cũng như tiến tới chủ động trong việc vận hành các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ tốt cho công việc đào tạo và nghiên cứu.

ký kết hợp tác hỗ trợ lẫn nhau với Cty Landtour – Cambodia

Cty  DVKH và Du lịch Văn Khoa , hoạt động với 03 giá trị cốt lõi: trách nhiệm – tin cậy – hiệu quả, hướng tới các mục tiêu và hoạt động chính như: kết nối nghiên cứu với đào tạo, nhằm nâng cao tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ khoa học chất lượng cao, tổ chức và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động thực tập, khảo sát thực tế , du lịch nghỉ dưỡng đặc thù theo chủ đề, thực hiện công việc chuyên môn liên quan đến các chuyến công tác…

Hiện nay, ĐH.KHXH&NV TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng ngôn ngữ được giảng dạy, với 04 ngôn ngữ khác nhau thu hút 5.500 lượt người nước ngoài đến trường học tập và nghiên cứu.

Thùy Khanh