Home / Y tế / ĐH. Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: 538 học viên tốt nghiệp sau đại học

ĐH. Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: 538 học viên tốt nghiệp sau đại học

NCTH – sáng ngày 19/04/2019, Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã làm lễ tốt nghiệp sau đại học năm 2018 cho 538 học viên của trường.

Trường bắt đầu đào tạo sau đại học từ niên khóa 2009 – 2011; chỉ có 01 chuyên ngành đào tạo là tai mũi họng, với 18 học viên tốt nghiệp. Tính đến hiện tại, trường đang đào tạo 21 chuyên ngành: chuyên khoa I, 16 chuyên ngành chuyên khoa II, 10 chuyên ngành bác sĩ nội trú, 05 chuyên ngành thạc sĩ và 03 chuyên ngành tiến sĩ.

Trường đang tiếp tục mở thêm nhiều chuyên ngành đào tạo mới với đội ngũ giảng viên đang phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, cơ sở thực hành của nhà trường cũng đang được UBND TP.HCM ưu tiên đầu tư và phát triển.

Năm 2018, trường có 538 học viên tốt nghiệp sau đại học gồm: 20 chuyên ngành CK1, với 352 học viên. Có 12 chuyên ngành CK2, với 129 học viên; 05 chuyên ngành bác sĩ nội trú – 33 học viên; 05 chuyên ngành Thạc sĩ – 57 học viên.

Nguồn nhân lực này sẽ góp phần nâng cao năng lực của Ngành Y tế; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày một tăng, đặc biệt là tại TP.HCM, nơi đông dân nhất cả nước và là tuyến y tế cuối cùng của khu vực phía Nam.

PV