Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Phân bón Bình Điền đại hội cổ đông

Phân bón Bình Điền đại hội cổ đông

NCTH – sáng ngày 26/04/2019; Cty Cổ phần Phân Bón Bình D(iền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT 18 lần để thông qua các vấn đề quan trọng của công ty.

Năm 2018; tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khan, do thời tiết diễn biến phức tạp bão lũ liên tục xảy ra làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, năng suất cây trồng bị sụt giảm…bà con nông dân đã cắt giảm đầu tư, gây ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ phân bón của công ty trong năm.

Trong năm 2018; sản lượng sản xuất  là 672.114 tấn so với năm 2017 đạt 98%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 97,4%. Sản lượng tiêu thụ là 667.069 tấn so với năm 2017 đạt 97,6%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 96,7%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 312,4 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 73,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 73,5%.

tại thị trường Campuchia đã phối hợp với nhà phân phối Yetak

Tại thị trường Campuchia, Lào mức độ cạnh tranh giữa sản phẩm của công ty với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan… tại các thị trường này, ngày càng tăng cùng với những chính sách bảo hộ cho các doanh nghiệp của nước sở tại đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng thị trường của công ty.

Triển khai có hiệu quả các chương trình nghiên cứu phát triển với Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, chương trình phát triển cà phê Buôn Ma Thuột, canh tác cà phê – hồ tiêu bền vững, thử nghiệm phân bón trên cây mía đường tại An Khê – Gia Lai và Attapeu – Lào.

Ở thị  trường Campuchia phối hợp với nhà phân phối Yetak thực hiện trên 100 mô hình canh tác lúa hiệu quả, trên 100 cuộc hội thảo nông dân tại các vùng trọng điểm để giới thiệu sản phẩm phân bón Đầu Trâu đến với nông dân, thực hiện chương trình quảng cáo sản phẩm trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia Campuchia và các chương trình khác.

Tiếp tục thực hiện nội dung giao ước kết nghĩa với Bon R’Long Phe, tại xã Quảng Sơn huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông và Buôn Ena tại huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk bằng những việc làm thiết thực như: giúp đồng bào là Buôn Bon R’Long có điều kiện phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đời sống được nâng cao về nhiều mặt.

Công ty tập trung vào việc củng cố và phát triển thị trường mục tiêu, có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối. Chú trọng giữ vững thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và đẩy mạnh việc phát triển thị trường Myanmar, thị trường Thái Lan.

Công ty Phân bón Bình Điền xây dựng kế hoạch cho quý II.2019, toàn hệ thống tiêu thụ 203.254 tấn, doanh thu 1.936 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 102 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ là 70 tỷ đồng.

Thanh Tú