Home / Doanh nghiệp / Transimex đại hội đồng cổ đông năm 2019

Transimex đại hội đồng cổ đông năm 2019

NCTH – sáng ngày 27/04/2019; tại khách sạn Sheraton, Cty Cổ phần Transimex đã tổ chức Đại hội đổng Cổ đông thường niên năm 2019. Kết thúc năm 2018; Cty Cổ phần Transimex tiếp tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh dịch vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao, tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.323,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 263,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 25%. Năm 2017, đạt Top 50 công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam,năm 2018 tiếp đạt Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam và Top 10 Doanh nghiệp Logistic Việt Nam.

Ngày 04/10/2018; vừa qua cùng với các đối tác chiến lược Cty Cổ phần Transimex đã khai trương Trung tâm Logistics Thăng Long tại tỉnh Hưng Yên, đây là trung tâm Logistic thứ năm của công ty đầu tư khai thác. Sự kiện này là một dấu mốc lịch sử phát triển của công ty, qua đó Transimex đã vươn cánh tay cung cấp dịch vụ logistics tổng thể của mình đến hầu hết khắp mọi miền đất nước, đủ khả năng cung cấp chuỗi cung ứng dịch vụ logistic cho đa số các đối tượng khách hàng khác nhau.

Trong năm 2018; HĐQT đã có 11 phiên họp, ban hành 24 quyết định và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Bên cạnh việc  đảm bảo và phát triển hoạt động kinh doanh chính, Cty cũng chú trọng tang vốn đầu tư vào một số công ty liên kết như: mua 3,3 triệu cổ phiếu của Cty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải – MAC, tương đương 26,85% vốn điều lệ. Mua them 1,7 triệu cổ phiếu của Cty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – VNT Logistic JSC và nắm giữ 22,85% vốn điều lệ.

Kế hoạch năm 2019 tổng doanh thu 2.461.100  tỷ đồng, tăng 105,91% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế 265.879 tỷ đồng.

Tại Đại hội Cổ đông, HĐQT đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP năm 2019 như: phát hành 665.265 cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Đây là loại chứng khoán phát hành phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tại Transimex con người được xem là tài sản lớn nhất và nguồn lực cạnh tranh của công ty; tính đến ngày 31/12/2018, tổng số nhân sự của Cty Cổ phần Transimex và các công ty thành viên là 985 người.

PV