Home / Bất động sản / BĐS An Dương Thảo Điền: đặt mục tiêu tổng doanh thu 2019 đạt 150 tỷ đồng

BĐS An Dương Thảo Điền: đặt mục tiêu tổng doanh thu 2019 đạt 150 tỷ đồng

NCTH – sáng ngày 28/04/2019; tại khách sạn Grand Saigon, Cty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Dương Thảo Điền – BĐS. An Dương Thảo Điền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kể từ khi thành lập đến năm 2008; BĐS. An Dương Thảo Điền đã mở rộng quỹ đất sạch phát triển các dự án khả thi thuộc khu vực phường Thảo Điền quận 02, TP.HCM. Năm 2009; Cty BĐS ADTĐ lập dự án xây dựng khu Midpoint Villas và mở rộng thêm quỹ đất để xây dựng khu căn hộ cao cấp Glenwood Apartment ở khu vực phường Thảo Điền, quận 02. TP.HCM.

Mở rộng hướng kinh doanh:

Năm 2013; xây dựng khu căn hộ cao cấp Glenwood Suites, tham gia góp vốn thành lập Cty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Bình Định và Cty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Ascentro. Đồng thời thoái vốn khỏi Cty Cổ phần Đào tạo Kinh doanh BĐS Âu Lạc và Cty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Bình Định.

Năm 2014; ký hợp đồng hợp tác đầu tư vào dự án biển Long Sơn – Hồ Tràm, dự án Center Point, chuỗi khách sạn Boutique Hotel. Tham gia góp vốn vào Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn, Cty TNHH Miền Đồng Thảo.

Năm 2016; thoái vốn khỏi Cty Thương mại và Xây dựng Long Sơn, đầu tư xây dựng thêm các dự án thuộc căn hộ cao cấp Aurora Sài Gòn, Aurora Phú Nhuận, Aurora Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Aurora Quốc Hương…Chuẩn bị mở rộng quỹ đất phát triển kinh doanh ra tỉnh Khánh Hòa, thành lập Cty Đầu tư G Inverter. Bên cạnh đó công ty đã thông qua phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ thông qua đại lý phát hành 170.000.000.000 đồng, để thực hiện các dự án trên.

Năm 2017 mở rộng quỹ đất ở khu vực quận 9 TP.HCM, đưa các dự án Aurora Phú Nhuận vào khai thác. Xác nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cty Cổ phần Du lịch đảo San Hô, Cty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng. Bên cạnh đó để cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh, công ty đã thoái vốn của HAR tại một số công ty con và liên doanh liên kết như: Cty Miền Đồng Thảo và Cty Glenwood Horea, Cty Ascentro và tiến hành mua lại trước hạn một phần trái phiếu phát hành năm 2016.

đảo San Hô Nha Trang

Năm 2018; hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của công ty. Tăng thêm vốn điều lệ  2.20.000.000 đồng, hình thức tang vốn là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

BĐS. An Dương Thảo Điền vẫn đang tiếp tục hợp tác với các đối tác torng và ngoài nước  để thực hiện các dự án dựa trên nền tảng công ty đang sở hữu…Năm 2018; BĐS. An Dương Thảo Điền đã hoàn thành mô hình quản trị holding, sắp xếp bộ máy quản trị và hình thành mô hình chuẩn để đảm bảo vận hành thông suốt, thực thi hiệu quả chỉ đạo của HĐQT.

Hoạt động kinh doanh năm 2018::

Năm 2018; HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp và ban hành các Quyết định – Nghị quyết để tổng giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, đạt 11,3 tỷ đồng bằng 19% kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của công ty mẹ là 174.321. 461.678 đồng, hợp nhất là 201. 816.070.238 đồng. Lợi nhuận sau thế 12.042.628.808 đồng, hợp nhất là 11.315.198. 349 đồng. Trong năm 2018; BĐS. An Dương Thảo Điền tiến hành cơ cấu lại bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn mà BĐS.An Dương Thảo Điền đã thực hiện bao gồm sáp nhập, mua lại một phần trái phiếu đã phát hành.

Đại diện HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của BĐS.An Dương Thảo Điền

Tháng 9/2018; HĐQT Cty BĐS.An Dương Thảo Điền đã chuyển nhượng một phần vốn cho Cty Cơ khí Ngân hàng, cụ thể là 951.980 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ Cty Cơ khí ngân hàng. Kết quả đã làm giảm tỷ lệ vốn góp của Cty BĐS.An Dương Thảo Điền xuống còn 36% vốn điều lệ Cty Cơ khí Ngân hàng.

Tháng 12/2018; HĐQT Cty BĐS.An Dương Thảo Điền đã tăng phần vốn góp tại Cty KDL đảo San Hô, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cty BĐS.An Dương Thảo Điền là 99% vốn điều lệ. Cty Cơ khí Ngân hàng trong năm qua đã phát sinh khoản dự phòng là 2.365.154.684 đồng, chiếm 4,67% vốn góp vào công ty liên kết. Khoản dự phòng trên là do hoạt động kinh doanh thua lỗ của công ty. Tuy nhiên; khoản lỗ của công ty hiện tại, đem so với giá trị lợi nhuận dự kiến trong tương lai thì kết quả này sẽ mang lại lợi nhuận cho BĐS. ANTĐ trong dài hạn.

Cuối năm 2018; số tiền Cty BĐS.An Dương Thảo Điền đầu tư vào Cty Phát triển nhà G Home là 28.500.000.000, chiếm 5,59% tỷ lệ biểu quyết với khoản lập dự phòng là 2.482.059.873 đồng là do Cty G Home đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

dự án của Cty Phát triển nhà G Home

Cổ đông nói: liệu cổ phiếu có tăng trong năm 2019?

Tại buổi họp Đại hội đồng Cổ đông, Chủ tọa Đoàn đã báo cáo trước cổ đông là năm 2018 tuy không đạt như kết hoạch đề ra nhưng trong năm 2019, HĐQT có lý do khả thi để nói tổng doanh thu năm 2019 sẽ đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 50 tỷ và sau thuế là 40 tỷ. Tất cả là nhờ  nguồn thu từ kinh doanh truyền thống ổn định.

Mô hình hoạt động của BĐS.An Dương Thảo Điền là đa ngành nghề, chịu sự tác động mạnh mẽ từ những yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp như : sự tăng trưởng của nền kinh tế lạm phát, chính sách lãi suất, chính sách tiền tệ…Từ đó sẽ tác động trực tiếp đến doanh thu của công ty. Chính vì thế mà công ty trong ngành đều chú trọng đến công tác nhận định thị trường quản lý tốt rủi ro, nhằm đưa ra các chính sách phù hợp để ứng phó với tình hình thực tế. Phần lớn Cty BĐS.An Dương Thảo Điền; ít bị ảnh hưởng bởi các rủi ro đặc thù so với các doanh nghiệp cùng ngành, do công ty sở hữu 100% quỹ đất sạch, với dòng sản phẩm là căn hộ cao cấp, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản thấp. Các rủi ro về xin giấy phép xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng, quy định về suất đầu tư của địa phương… là những rủi ro mà Cty BĐS.An Dương Thảo Điền đang phải đối mặt trong quá trình hoạt động của mình.

Thanh Tú

Tổng tài sản của BĐS.An Dương Thảo Điền năm 2018 là 1.180.126 triệu đồng, giảm 13,2%, so với năm 2017. Phần lớn là do các khoản phải thu khách hàng, ghi giảm giá trị quyền sử dụng đất, giảm giá trị đầu tư vào công ty con dẫn đến lợi thế thương mại giảm theo. Doanh thu thuần năm 2018 của BĐS.An Dương Thảo Điền là 186.834 triệu đồng, tăng 228,1% so với năm 2017.