Home / Tin tức / Yeah1 đại hội cổ đông thường niên

Yeah1 đại hội cổ đông thường niên

NCTH – trong năm 2018;  Tập đoàn Yeah1 đã thành công trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát triển các thị trường quốc tế. Doanh thu thuần đạt 1.676 tỷ đồng, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ; doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tăng trưởng 93,0% và mảng kinh doanh truyền thống tăng 103,0%. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,1 tỷ đồng, tăng 98,2% so với năm 2017. Nếu điều chỉnh cho trích lập dự phòng ở khoản đầu tư tài chính tại SpringMe Pte.Ltd và chi phí thẩm định đầu tư liên quan đến ScaleLab LLC, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn là 182,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 121,4% so với năm 2017.

Tính đến thời điểm 15/03/2019; số tiền đã thanh toán liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 100% Cty ScaleLab LLC 12.295.000 USD, tương đương 288.932 triệu đồng đã được thanh toán từ Cty Yeah1 Network Pte.Ltd, bao gồm 12.000.000 USD thanh toán cho người bán và 295.000 USD liên quan đến chi phí thẩm định đầu tư và sắp xếp các khoản vay. Cũng tính đến ngày 15/03/2019; tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ chưa sử dụnglà 515.638 triệu đồng.

PV