Home / Tin tức / Lễ khánh thành USSH’s Garden

Lễ khánh thành USSH’s Garden

NCTH – sáng ngày 11/05/2019; trường Đại học Xã hội & Nhân văn – ĐH.KHXH&NV đã tổ chức lễ khánh thành USSH’s Garden và phát động thực hiện chương trình đại học xanh, tại cơ sở Thủ Đức.

Chương trình đại học xanh là một trong những hoạt động tiên phong của ĐH.KHXH&NV trong việc giảm thiểu rác thải nhựa vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Khu đô thị ĐHQG – TP.HCM, là một trong ba trụ cột chính yếu của khu đô thị sáng tạo theo đề án xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh. Cùng với sáng kiến xe đạp thông minh – E bike, môi trường sinh thái khởi nghiệp tại ITP của ĐHQG – HCM, USSH’s Garden nói riêng, chương trình đại học xanh của ĐH.KHXH&NV góp phần hình thành văn hóa sáng tạo tinh thần khởi nghiệp.

Ông Huỳnh Thành Đạt – GĐ.ĐHQG – TP.HCM chia sẻ: văn hóa sáng tạo, cụ thể là đại hoc xanh mà ĐH.KHXH&NV khởi xướng là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo của ĐHQG – TP.HCM, thực hiện thành phố thông minh, đô thị sáng tạo.

ĐH.KHXH&NV, chương trình đại học xanh hướng tới xây dựng một đại học với tiêu chí con người có trách nhiệm xã hội và than thiện với môi trường, nhiều không gian xanh, trong lành, sạch đẹp, văn minh, các hoạt động hướng đến tiết kiệm nguồn tài nguyên…

Giai đoạn 01: 2018 -2022, nhận thức xanh sẽ xây dựng công bố và thực hiện một số nội dung bước đầu của chương trình đại học xanh. Giai đoạn 02: 2022 – 2026 hành động xanh sẽ thực hiện có hệ thống các hoạt động như: từng bước xây dựng các tòa nhà, cảnh quan xanh trong khuôn viên, tiếp tục tuyên truyền quan điểm sống xanh, văn hóa xanh…góp phần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng các các trường thành viên. Giai đoạn 03: từ 2026 – 2030 văn hóa xanh sẽ hoàn chỉnh và công bố bộ quy tắc đại học xanh, văn hóa xanh đã được xác lập, chương trình duy trì phát huy tác dụng tích cực vào mọi mặt hoạt động…

Thanh Tú