Home / Doanh nghiệp / Navico Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Navico Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

NCTH – chiều ngày 16/05/2019; tại khách sạn Sofitel Sài Gòn, Công ty Navico đã tổ chức Đại hội cổ động thường niên 2019. Năm 2018; Công ty đã phát hành 2.495.000 cổ phiếu ESOP nâng tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu lên 1.275.396. 250.000 đồng. Tính đến 31/12/2018, số lượng cổ phiếu quỹ của công ty là 394.750 cổ phiếu, tương đương 11,3 tỷ đồng.

Năm 2018; doanh thu thuần của Navico đạt 4.118,0 tỷ đồng, tăng trưởng 39,6% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu trong năm tăng trưởng là do gia tăng giá bán các sản phẩm của công ty cùng với việc mở rộng thị trường thành công, lợi nhuận sau thuế của Navico tăng mạnh 319,6% so với năm 2017. Đây  là yếu tố lớn nhất làm lợi nhuận của toàn công ty tăng trưởng đột biến.

Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Navico đều tăng so với năm 2017. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,07 lần lên 1,33 lần, hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,36 lần lên 0,72 lần trong năm 2018, nguyên do chủ yếu do các khoản mục trong tài sản ngắn hạn đều tăng mạnh so với nợ ngắn hạn.

Navico hiện đang có chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn, nuôi trồng và chế biến thủy sản, từ đó công ty tự chủ động được nguồn nguyên liệu cá cho sản xuất và thị trường. Công ty có sẵn các nhà máy để đưa vào sử dụng khi nhu cầu sản xuất tang, không phải đầu tư mới. Vùng nuôi cá nguyên liệu tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, không bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Công ty có thị trường xuất khẩu tương đối đa dạng và ổn định qua các năm, có nhiều khách hàng truyền thống trong từng thị trường.

Tuy nhiên; không phải vì thế mà công ty không gặp khó khăn về nguồn lao động không ổn định, thường di chuyển giữa doanh nghiệp trong và ngoài ngành, một số thị trường dựng lên các hàng rào phi thuế quan  để hạn chế và thắt chặt kiểm soát hàng hóa nhập khẩu như thị trường Mỹ, Châu Âu.

Trong năm 2018, Công ty đầu tư dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú. Dự án được xây dựng trong năm 2019 – 2020; điểm nổi bật của dự án là quy mô lớn, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và xuất khẩu 100%, dự án đáp ứng được hết các tiêu chí khắt khe như: kích cỡ đồng đều, đúng hạn, đảm bảo yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường…Dự án được chia thành 02  khu bao gồm: khu sản xuất giống cá tra 03 cấp, chất lượng cao, diện tích nuôi 150 hecta, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản, nuôi cá tra thương phẩm, diện tích nuôi trồng 450 hecta, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng.

Với mô hình sản xuất khép kín được đầu tư từ nhiều năm qua và những thuận lợi về thị trường vùng nguyên liệu từ năm 2017; đến năm 2018 là một năm tăng trưởng vượt bậc của Công ty, với kim ngạch xuất khẩu đạt 145 triệu USD, tăng 56% so với năm 2017.

Hiện nay Công ty đảm bảo tự chủ 100% thức ăn cho việc nuôi trồng, 100% các nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, trong đó có 08 lines nhà máy thức ăn với công suất 800 tấn thành phẩm/ngày, 21 vùng nuôi cá với tổng diện tích mặt nước đạt 250 hecta. Trong năm 2018; Công ty đầu tư 540 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú, với diện tích gần 600 hecta phục vụ cho việc nuôi trồng, theo kế hoạch đến cuối năm 2019 vùng nuôi này sẽ cho sản lượng phục vụ sản xuất. Nogài ra; 13 nhà máy chế biến, với tổng công suất thiết kế 600 tấn cá nguyên liệu/ngày là nhà máy Ấn Độ dương 400 tấn cá nguyên liệu/ngày, nhà máy Nam Việt 120 tấn cá nguyên liệu/ngày, nhà máy Thái Bình Dương 80 tấn cá nguyên liệu/ngày.

Năm 2018, Công ty đã tổ chức hơn 10 cuộc tham quan hệ thống nhà máy sản xuất và vùng nuôi cho các cổ đông – nhà đầu tư và các tổ chức nghiên cứu, trường đại học…đến từ châu Á, châu Âu và Mỹ. Công ty cũng rất tích cực tham gia các sự kiện hội nghị đầu tư quốc tế được tổ chức ở Việt Nam ngành, nhằm gặp gỡ cổ đông và các nhà đầu tư.

PV