Home / Tin tức / Viện Thành viên HĐQT và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam: ký kết hợp tác tăng cường sự phát triển bền vững của thị trường

Viện Thành viên HĐQT và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam: ký kết hợp tác tăng cường sự phát triển bền vững của thị trường

NCTH –  ngày 24/06/2019, tại hà Nội Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – UBCKNN và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam – VIOD đã ký kết Biên bản ghi nhớ – MOU, chính thức đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ hoạt động chuyên nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị – HĐQT.

Bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch HĐQT của VIOD phát biểu: là một tổ chức độc lập được ra đời với sứ mệnh thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty cho các doanh nghiệp Việt Nam, VIOD mong muốn việc hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần đẩy mạnh các hoạt động quản trị hiệu quả của các công ty trên thị trường, nhằm thu hút các nhà đầu tư và qua đó nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác, UBCKNN và VIOD thống nhất mục tiêu cùng phối hợp để xây dựng và kết nối mạng lưới các thành viên HĐQT của Việt Nam, thông qua các sự kiện, chương trình quản trị nhận thức và quản trị tiên tiến của VIOD cho thị trường.

Sau lễ ký kết MOU giữa hai tổ chức là sự kiện trao chứng nhận DCP nhằm ghi nhận nỗ lực của các thành viên đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc Chương trình Director Certification Program số 01 và 02 – DCP1 và DCP2 của VIOD tại Việt Nam.

Theo đề xuất từ HĐQT của VIOD, chương trình cũng vinh danh và trao chứng chỉ DCP cho 03 Hội viên danh dự đầu tiên của VIOD, ghi nhận các nỗ lực mà các cá nhân này đóng góp cho sự phát triển của thị trường liên quan đến quản trị công ty.

PV