Home / Doanh nghiệp / EVNGENCO 3: đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

EVNGENCO 3: đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NCTH – sáng ngày 27/06/2019; tại khách sạn Legend Lotte TP.HCM, Tổng Công ty Phát điện 03 – CTCP – EVNGENCO 3, mã chứng khoán PGV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 03…cùng 77 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền trực tiếp tham dự cho 1.064.399.898 cổ phần tương ứng với 99,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Năm 2019, Tổng Công ty Phát điện 03, có kế hoạch sản lượng điện 32.570 triệu kWh, tổng doanh thu 42.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng. Kết quả sản lượng điện trong 05 tháng đầu năm 2019 của EVNGENCO 3 đạt 14.371 triệu kWh, xấp xỉ cùng kỳ 2018 và đạt hơn 40% kế hoạch cả năm. Doanh thu mang về 17.832 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2018.

Tổng Công ty đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng, chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, đồng thời củng cố và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia như: điện mặt trời Vĩnh Tân 02 – 42,65 MWp,  đã hoàn thành lắp đặt thử nghiệm và nghiệm thu, đưa vào phát điện thương mại vào ngày 24/06/2019.

Xúc tiến bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7 – 200 MWp, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 – 100 MW. Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí LNG tại Bà Rịa – Vũng Tàu…

EVNGENCO 3 thực hiện tư vấn quản lý các dự án như: nhiệt điện Vĩnh Tân 4 – tiếp tục quyết toán hoàn thành dự án. Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, mở rộng – phấn đấu hoàn thành đưa vào phát điện thương mại trước 30/10/2019, sớm hơn tiến độ đề ra trong hợp đồng khoảng 02 tháng.

Trong kế hoạch năm 2019, EVNGENCO 3 đề ra nhiều giải pháp thực hiện cho sản xuất kinh doanh như: đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các nhà máy điện, vận hành an toàn và tin cậy các tổ máy đáp ứng phương thức huy động của hệ thống điện. Tổ chức thử nghiệm và áp dụng đốt than trộn giữa than trong nước với các loại than nhập khẩu. Nhập khẩu nhiên liệu than để bù đắp lượng nhiên liệu than trong nước thiếu hụt. Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt các công trình sửa chữa lớn các tổ máy phát điện; nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức có uy tín trên thế giới để triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cấp thiết bị để hỗ trợ việc kiểm soát, duy trì vận hành tin cậy, ổn định và phục hồi, nâng cao công suất, hiệu suất các tổ máy trong dài hạn phù hợp với điều kiện thực tế với chi phí hợp lý.

T.T

Tổng Công ty Phát điện 3 – EVNGENCO 3,  mã chứng khoán là PGV đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM, chính thức hoạt động với mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018. Các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 có tổng công suất lắp đặt 6.304 MW, tương đương khoảng 13% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia hiện nay. EVNGENCO 3 là một trong ba Tổng Công ty Phát điện của EVN và là đơn vị được chọn triển khai cổ phần hóa đầu tiên. Tổng số cổ phần của Tổng Công ty là 1.069.969.577 cổ phần, tương ứng với tổng số vốn điều lệ là 10.699.695.770.000 đồng.