Home / Giáo dục / 60 cán bộ Việt Nam: sẽ sang Nhật Bản tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ

60 cán bộ Việt Nam: sẽ sang Nhật Bản tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ

NCTH – ngày 24/07/2019; tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam đã phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế – Bộ GD & ĐT đã tổ chức lễ chia tay 63 cán bộ trẻ xuất sắc nhất được nhận học bổng toàn phần chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực sử dụng Viện trợ Không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản – JDS.

Vào tháng 08/2019; 60 cán bộ sẽ khởi hành sang Nhật để tham gia khóa thạc sĩ, và 03 cán bộ sẽ tham gia chương trình tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.

Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực sử dụng Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA, triển khai từ năm 1999. Tại Việt Nam; chương trình này được triển khai từ năm 2.000 và tính đến tháng 07/2019, Việt Nam đã tiếp nhận 573 suất học bổng, chưa tính 63 suất đang chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản học tập. Đây là chươn trình nằm trong “Kế hoạch tiếp nhận và đào tạo 100.000 sinh viên quốc tế” của Chính phủ Nhật Bản.

Mục tiêu của chương trình JDS dành cho Việt Nam là hỗ trợ các hoạt động đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ Việt Nam, đồng thời mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản thông qua việc cung cấp cho cán bộ – công chức – viên chức Việt Nam học bổng thạc sĩ và học bổng tiến sĩ,tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.  Rất nhiều cán bộ sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào các vị trí quan trọng tại các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương của Việt Nam.

Mỹ Linh