Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Lào Cai đáp ứng khoảng 65% giống thủy sản

Lào Cai đáp ứng khoảng 65% giống thủy sản

NCTH – mỗi năm, các cơ sở sản xuất, ương nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh xuất bán trên 20 triệu con giống, đáp ứng khoảng 65% giống thủy sản cho người dân trong tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 cơ sở sản xuất, ương nuôi giống thủy sản, gồm 7 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ấm và 8 cơ sở sản xuất thủy sản nước lạnh (trong đó 3 cơ sở của nhà nước, 12 cơ sở tư nhân). Các cơ sở sản xuất của nhà nước đều được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Bên cạnh sản xuất giống thủy sản truyền thống, các cơ sở còn sản xuất và cung ứng các giống mới có giá trị kinh tế phục vụ nuôi thâm canh, bán thâm canh như: Cá chép V1, cá bỗng, cá lăng chấm, cá nheo vàng, cá chiên, cá hồi, cá tầm.

Kiểm tra cá bố mẹ cho sinh sản tại một cơ sở sản xuất, ương nuôi giống thủy sản ở xã Cốc San – Bát Xát

Hiện nay, các cơ sở sản xuất, ương nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh mới chỉ đáp ứng khoảng 65% giống thủy sản cho người dân trong tỉnh. Số con giống còn lại người dân mua của các thương lái từ nơi khác… Lượng giống thủy sản này đưa vào tỉnh hầu như chưa được cơ quan chuyên môn nào quản lý hay kiểm tra chất lượng. Việc sản xuất giống chưa đủ và phụ thuộc vào nguồn giống đưa từ ngoài vào, chất lượng không đảm bảo sẽ dẫn tới hiệu quả nuôi không cao và gặp khó khăn trong công tác kiểm soát chất lượng và dịch bệnh.

Theo báo Lào Cai