Home / Giáo dục / Đổi mới đào tạo giáo viên gắn với giáo dục STEM

Đổi mới đào tạo giáo viên gắn với giáo dục STEM

Đại biểu tham quan các mô hình thiết bị dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới do Trường Đại học Sư phạm chế tạo.

Ngày 28 và 29-9, Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) tổ chứcHội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới trong đào tạo giáo viên” với chủ đề “I am STEM”.

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến từ Thái Lan, Lào, Indonesia, Australia, Philippines, Ireland, New Zealand và cán bộ quản lý, giáo viên một số tỉnh trong cả nước.

Giáo dục STEM tại mỗi quốc gia đều hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ngành nghề liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, Hội thảo là diễn đàn góp phần khẳng định rõ hơn vai trò của giáo dục STEM đối với đào tạo giáo viên ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Hội thảo đã nhận được 150 báo cáo khoa học trong và ngoài nước, trong đó có hơn 60 báo cáo của các nhà khoa học đến từ Thái Lan, Indonesia, New Zealand, Ireland, Đài Loan, Úc, Philippines…Các báo cáo khoa học tại hội thảo tập trung vào các vấn đề: Phát triển giáo dục STEM/STEAM trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Khung năng lực nghề nghiệp giáo viên và giảng viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục STEM/STEAM; Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên STEM/STEAM đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên STEM/STEAM; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển giáo dục STEM/STEAM; Bước đầu triển khai giáo dục STEM/STEAM ở Việt Nam và các đề xuất.

Trong đào tạo giáo viên, các báo cáo đã đề cập đến tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong đổi mới Chương trình giáo dục ở trường phổ thông. Một số bài viết tập trung vào phân tích các kỹ năng của thế kỷ 21, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Tại hội thảo, các tham luận đều khẳng định cần đổi mới chương trình đào tạo giáo viên và phát triển chương trình giáo dục STEM ở các cấp học…

Nguồn: baothainguyen.vn