Home / Tin tức / Gần 2 tỷ đồng phát triển thương hiệu sầu riêng

Gần 2 tỷ đồng phát triển thương hiệu sầu riêng

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông cho biết, UBND huyện đã thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm sầu riêng giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 trên địa bàn xã Đạ Rsal.

Nội dung là hỗ trợ sản xuất và hạ tầng xây dựng nhà xưởng chế biến sản phẩm, tập huấn, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào sản xuất…  với kinh phí thực hiện 1.966.670.000 đồng.

Hiện nay, trên địa bàn xã Đạ Rsal có diện tích 300 ha trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê, trong đó diện tích đang cho sản phẩm thu hoạch trên 40 ha.  Việc xây dựng và xây dựng thành công chuỗi liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo điều kiện thúc đẩy việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản và thu nhập của nông hộ.

Nguồn: baolamdong.vn