Home / Tin tức / Sơn La đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ III

Sơn La đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ III

UBND tỉnh Sơn La vừa có Công văn số 3429/UBND-KGVX ngày 11/10 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ III năm 2024.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ Nhất năm 2014/VOV

Công văn nêu rõ, căn cứ Quyết định 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt đề án, tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020; Công văn 3640/BVHTTDL-VHDT ngày 12/9/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ III, năm 2024, UBND tỉnh Sơn La có ý kiến như sau: UBND tỉnh Sơn La nhất trí dăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ III, năm 2024.

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái là một sự kiện văn hóa quy mô lớn được tổ chức 05 năm một lần (lần đầu tiên vào năm 2014), thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái các tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái tới bạn bè trong nước và quốc tế./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn