Home / Tin tức / Nghiên cứu tổ chức Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa

Nghiên cứu tổ chức Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tại cuộc họp nghe báo cáo lựa chọn vị trí, triển khai xây dựng đền thờ Ngô Quyền và một số nhiệm vụ trọng tâm tại Khu di tích Cổ Loa.

Di tích Cổ Loa. Nguồn: Báo Xây dựng

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó, nêu rõ lý do, sự cần thiết, ý nghĩa việc thực hiện dự án, làm rõ quy mô, các hạng mục công trình, xác định nguyên tắc các tiêu chí lựa chọn địa điểm xây dựng Đền thờ; phân tích đánh giá các phương án để làm rõ ưu thế của phương án đề xuất lựa chọn; phối hợp với các Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan làm rõ trình tự, thủ tục về dự án đầu tư, đất đai, cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án theo quy định pháp luật; hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31/10/2019.

Về việc nghiên cứu tổ chức Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa, UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Đông Anh nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức Lễ hội, trong đó nêu rõ mục đích, ý nghĩa, thời gian, quy mô lễ hội, hình thức tổ chức…; thống nhất đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/10/2019./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn