Home / Du lịch / Khám phá / Bộ VHTTDL đề nghị Hà Giang kiểm tra toàn diện Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú

Bộ VHTTDL đề nghị Hà Giang kiểm tra toàn diện Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú

Ngày 25/10, Bộ VHTTDL ban hành văn bản số 4316/BVHTTDL-DSVH về việc kiểm tra, giám sát Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú và Dự án Thang máy ngắm cảnh tham quan di tích Đồn Cao ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Công trình tâm linh được xây dựng tại Lũng Cú, Hà Giang (Nguồn: Tuổi trẻ)

Văn bản nêu rõ, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú đề xuất sử dụng một phần diện tích đất thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của Di tích quốc gia Cột cờ Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ II của Di tích Phố cổ Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Vị trí của hai Dự án này nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO ghi danh trong danh mục Công viên địa chất toàn cầu năm 2010.

Liên quan đến hai Dự án này, Bộ VHTTDL đã nhiều lần có ý kiến tại các Công văn số 1569/BVHTTDL-DSVH ngày 17/4/2018 và số 2532/BVHTTDL-DSVH ngày 11/6/2018 về Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú; Công văn số 2573/BVHTTDL-DSVH ngày 13/6/2018 và số 5332/BVHTTDL-DSVH ngày 26/11/2018 về Dự án thang máy ngắm cảnh, tham quan di tích Đồn Cao.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, hai Dự án này đã triển khai mà chưa tuân thủ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21/12/2017) và Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017); chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ VHTTDL tại các văn bản nêu trên.

Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc triển khai hai Dự án nêu trên và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: baodulich.net.vn