Home / Tin tức / Xử lý hơn 2.000 container phế liệu tồn tại cảng Cát Lái

Xử lý hơn 2.000 container phế liệu tồn tại cảng Cát Lái

Hơn 2.000 container phế liệu tồn đọng tại cảng Cát Lái đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn xử lý.

Mới đây, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1 tiêu hủy hơn chục container hàng tồn đọng. Ảnh: T.H

Số phế liệu tồn đọng nêu trên đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng từ tháng 1/2019. Tuy nhiên, đến nay chủ hàng vẫn chưa liên hệ làm thủ tục nhận hàng.

Căn cứ công văn số 6632/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2019 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc có liên quan đến các lô hàng phế liệu các loại còn tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng- Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan đến Chi cục xác nhận;

Hoặc xác nhận bằng văn bản chính thức việc làm thủ tục nhận hàng và bổ sung thông tin liên quan, như: tên, địa chỉ người nhận hàng, tên hàng, mã số thuế người nhận hàng, số lượng container, trọng lượng, giấy phép nhập khẩu phế liệu…

Thời hạn để các tổ chức, cá nhân xác nhận làm thủ tục nhận hàng: Từ ngày thông báo đến trước ngày 7/11/2019.

Quá thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không đến hoặc không có văn bản xác nhận làm thủ tục Hải quan đối với phế liệu tồn đọng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 sẽ phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm kê, phân loại và xử lý theo quy định.

Nguồn: haiquanoline.com.vn