Home / Tin tức / Bamboo Capital gặp gỡ nhà đầu tư

Bamboo Capital gặp gỡ nhà đầu tư

Ngày 08/11/2019; Cty CP Bamboo Capital – BCG: HSX đã tổ chức hội nghiệp gặp gỡ nhà đầu tư – Định hướng tương lai.

Doanh thu 1H2019 của Cty CP Bamboo Capital đạt 697 tỷ đồng tăng 15,6%, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty lần lượt là 23,53% và 22,76%.

Theo đà tăng trưởng như hiện tại, trong năm 2020, doanh thu của BCG có thể lên 5.288 tỷ đồng – lợi nhuận sau thuế hơn 681 tỷ đồng; năm 2021 và 2022 lần lượt sẽ là 6.720 tỷ đồng – 505,1 tỷ đồng và 7.601 tỷ đồng – 803 tỷ đồng nhưng đến năm 2023 có thể doanh thu sẽ chững lại.

Kết quả vượt bậc này đạt được là do công ty con Tradico tham gia thực hiện các dự án cùng trong hệ sinh thái của BCG như: Malibu Hội An, nhà máy điện mặt trời BCG – Băng Dương 40,6MW và cho Cty liên quan Thành Vũ Tây Ninh. Mảng xây lắp của BCG, được kỳ vọng sẽ tiếp tục có doanh thu cao, do dự án Malibu Hội An vẫn đang tiếp tục thi công và các dự án mới trong trong hệ sinh thái BCG còn rất dồi dào như: nhà máy điện mặt trời Gia Lai 100,5 MW, King Crown Village  Thảo Điền quận 02, Casa Marina giai đoạn 02.

Mảng kinh doanh thứ hai là mảng cung cấp dịch vụ, tuy có doanh thu thấp nhất trong 03 mảng kinh doanh nhưng đây là mảnh mang lợi nhuận gộp cao nhất cho doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2019. Mảng kinh doanh cung cấp hàng hóa và thành phẩm là mạng kinh doanh có tỷ trọng doanh thu cao nhất của doanh nghiệp. 06 tháng đầu năm 2019, mảng kinh doanh cung cấp hàng hóa và thành phẩm đạt doanh thu 452 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt tỷ trọng 65% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 321 tỷ đồng, giảm 36% so với mức 50,3 tỷ của năm ngoái.

Nguyên nhân là do trong năm 2018, nhằm tập trung nguồn lực để phát triển các dự án trọng tâm mang tính chất chiến lược, công ty đã thu hẹp các hoạt động kinh doanh không hiệu quả và không nằm trong lĩnh vực trọng điểm như: Cty Phú Thuận Ô tô 1 – 5 hay một vài doanh nghiệp khác trong lĩnh vực nông nghiệp.