Home / Y tế / Tuần tới, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tuần tới, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bước sang tuần làm việc thứ năm tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 18 đến 22-11), Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian tiếp tục thực hiện công tác xây dựng pháp luật.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một nghị quyết và 6 luật tại tuần làm việc thứ sáu.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một nghị quyết và 6 luật là: Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Lực lượng dự bị động viên.

Ngoài ra, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Các nội dung này sẽ được đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại đoàn.

Trong các phiên làm việc toàn thể tại hội trường, các đại biểu thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) và dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tại họp báo đầu kỳ họp, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu và được chuyển sang làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.