Home / Du lịch / Khám phá / TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL hợp tác phát triển du lịch

TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL hợp tác phát triển du lịch

Chiều ngày 20/11/2019;  đã diễn ra cuộc họp trao đổi giữa Lãnh đạo 13 tỉnh – thành phố ĐBSCL và TP.HCM về chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Ông Trần Vĩnh Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – Điều hành phần thảo luận, trao đổi giữa Lãnh đạo 13 tỉnh – thành ĐBSCL Cửu Long và TP.HCM về Chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2020.

toàn cảnh cuộc họp

Việc hợp tác sẽ phát huy vai trò liên kết giữa TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa, đặc biệt là du lịch của cả vùng. Kết quả liên kết hợp tác phải được cụ thể hóa bằng những sản phẩm, nội dung rõ ràng, thiết thực. Hợp tác trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, bình đẳng và cùng phát triển, đảm bảo hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, trong đó doanh nghiệp du lịch đóng vai trò quyết định trong việc triển khai hợp tác này.

các thành viên Hội đồng trao đổi về chương trình họp tác

Sẽ thống nhất thành lập Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL và thành lập Tổ giúp việc Hội đồng như sau:

Thành lập “Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL” (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau đây: Chủ tịch UBND TP.HCM – Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách du lịch – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách du lịch các tỉnh là Cụm trưởng Cụm liên kết phía Tây và Cụm trưởng Cụm liên kết phía Đông ĐBSCL – Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch UBND phụ trách du lịch 11 tỉnh – thành ĐBSCL – Thành viên.

Lãnh đạo TP.HCM khảo sát tại Tuần lẫn Văn hóa Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Chức năng, nhiệm vụ Hội đồng: chủ trì xây dựng chương trình liên kết giai đoạn 2020 – 2021 với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Chỉ đạo triển khai thực hiện đúng các nhiệm vụ, mục tiêu đã thống nhất trên cơ sở các nội dung đã ký kết, phù hợp với mục tiêu phát  triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành mỗi địa phương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Trung ương về những cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL…Phát triển sản phẩm du lịch: nâng cấp các điểm đến hiện có, định vị hoặc tái định vị sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh và của từng tỉnh, thành của 13 tỉnh – thành ĐBSCL. Hoàn thành và đưa ra thị trường ít nhất 03 tuyến du lịch mới, đặc trưng, kết nối TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL…

Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch: đầu tư vào hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng phục vụ liên kết phát triển du lịch 14 tỉnh – thành. Mỗi địa phương rà soát và lựa chọn 01 – 02 dự án tiêu biểu gắn với phát triển lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương, ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2022. Tổng hợp các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhà đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi mời gọi đầu tư, gửi về Tổ giúp việc Hội đồng để tổng hợp.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL năm 2020 đã được thống nhất thông qua và được gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch.

Nguồn: Sở Du lịch TP.HCM