Home / Tin tức / Chính phủ chọn nhà đầu tư, không bảo lãnh vốn xây sân bay Long Thành giai đoạn 1

Chính phủ chọn nhà đầu tư, không bảo lãnh vốn xây sân bay Long Thành giai đoạn 1

Chiều 26-11, với 435 đại biểu (bằng 90,06% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm 3 điều, có hiệu lực từ ngày 26-11-2019.

Nghị quyết nêu 7 nội dung chủ yếu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 như: Đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm;

Giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

“Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự”, Nghị quyết nhấn mạnh.

Về phương án huy động vốn, Nghị quyết quy định sử dụng vốn của nhà đầu tư; không sử dụng vốn bảo lãnh Chính phủ; đồng thời phải bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch.

Quốc hội cũng cho phép điều chỉnh diện tích đất cho quốc phòng từ 1.050 hécta thành 570 hécta dành riêng cho quốc phòng và 480 hécta cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng. Việc quản lý, sử dụng phần diện tích dùng chung thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về hàng không dân dụng; ưu tiên cho hoạt động quân sự khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện một số công việc như: Khẩn trương xem xét, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ thi công.

Theo Nghị quyết, hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Nguồn: tapchihangkhong.com