Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam: tăng cường an toàn thực phẩm

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam: tăng cường an toàn thực phẩm

Ngày 0312/2019; tại Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) đã diễn ra lễ ký kết 02 văn bản liên quan đến hỗ trợ của Đan Mạch trong lĩnh vực tăng cường an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNN – Phùng Đức Tiến và Đại sứ Đan Mạch – Kim Højlund Christensen đã ký Thỏa thuận hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững chuỗi giá trị thịt lợn. Thỏa thuận trên đánh dấu việc khởi động dự án hợp tác 03 năm giai đoạn 02 giữa hai chính phủ Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tập trung vào tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn.

Giai đoạn 02 của dự án hợp tác Ngành chiến lược trong chuỗi giá trị thịt lợn sẽ tập trung vào quản lý thức ăn chăn nuôi, quản lý thuốc thú y, các thực hành tốt trong chăn nuôi và tăng cường năng lực về quản lý an toàn thức ăn  chăn nuôi và thuốc thú y dựa trên đánh giá các mối nguy.

Cũng trong dịp này, Thứ trường Bộ NN&PTNN và Ông Robert Leo Skov – GĐ Khoa học của Trung tâm Quốc tế về các Giải pháp đối phó với kháng – kháng sinh (ICARS) đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ NN&PTNN và ICARS về việc thiết lập quan hệ đối tác trong giảm thiểu sử dụng kháng sinh và kháng – kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Kháng – kháng sinh là một trong các nguy cơ đe dọa lớn nhất đến sức khỏe, cộng đồng và các nền kinh tế trên thế giới. Với việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ NN&PTNN và ICARS, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia hợp tác với ICARS để xây dựng các dự án thí điểm giảm thiểu kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Tại lễ ký kết, ông Kim Højlund Christensen – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu: An toàn thực phẩm liên quan mật thiết đến sức khỏe và chất lượng sống, sản phẩm an toàn cũng có giá cao hơn trên thị trường. An toàn thực phẩm luôn là một trong các mối quan tâm hàng đầu tại Đan Mạch. 02 văn bản quan trọng được ký hôm nay là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực tăng cường an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Theo đó, Cục Thú y và Thực phẩm Đan Mạch và Trung tâm Quốc tế về các Giải pháp đối phó với Kháng kháng sinh sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đối tác thuộc Bộ NN&PTNN Việt Nam để trao đổi và chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và kiến thức mà Đan Mạch đã tích lũy được sau nhiều năm nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực này.

Kể từ năm 2015; Việt Nam và Đan Mạch đã triển khai Hợp tác Ngành Chiến lược (SSC) trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an toàn thực phẩm với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm, tăng số lượng việc làm và tăng cường sự thịnh vượng ở Việt Nam. Trong khuôn khổ SSC, các cơ quan chính phủ của Đan Mạch đã thiết lập quan hệ đối tác để hỗ trợ các cơ quan đối tác thuộc các Bộ của Việt Nam về mặt chuyên môn và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm của Đan Mạch phù hợp với ưu tiên, điều kiện và nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Từ năm 2017, Việt Nam và Đan Mạch đã hợp tác trong chương trình Hợp tác ngành chiến lược (SSC) về an toàn thực phẩm với mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng và phát triển bền vững của chuỗi giá trị thịt lợn. Giai đoạn II của dự án hợp tác giữa hai chính phủ sẽ bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kéo dài trong 03 năm.

ICARS là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và thông tin One Health quốc tế, một tổ chức thu thập, đánh giá và sử dụng các bằng chứng hỗ trợ phát triển và thực hiện các giải pháp đối phó với kháng – kháng sinh hiệu quả về mặt kinh tế và phù hợp với điều kiện thực tế của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên hợp tác với ICARS xây dựng các dự án thí điểm trong lĩnh vực chăn nuôi.

Để biết thêm thông tin về ICARS, xin truy cập: www.icars-global.org

Nguồn: ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam