Home / Tin tức / Bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn Thủ đô vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua chính thức được áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024.

Nguồn: hanoimoi.com.vn