Home / Du lịch / Khám phá / Công bố các Đề án phát triển du lịch tại Bình Định

Công bố các Đề án phát triển du lịch tại Bình Định

Sáng 24.12, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị công bố đề án “Thí điểm phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”, đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn Lý Lương, Lý Hưng – xã Nhơn Lý và khu vực Bãi Xép – phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn đến năm 2025” và trao đổi các thông tin liên quan đến vấn đề phát triển du lịch Bình Định trong thời gian qua; kế hoạch trong thời gian tới.

Làng nghề dệt chiếu cói ở Hoài Châu Bắc (Hoài Nhơn).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết, trong năm 2019, Sở Du lịch tiến hành xây dựng 9 đề án và kế hoạch phát triển du lịch địa phương. Việc hoàn thành và công bố đề án là sự kiện nhằm thông tin rộng rãi đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người dân… về các nội dung của đề án, làm cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển du lịch của các làng nghề truyền thống và du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định; nhằm tạo ra giá trị kinh tế cho người dân và nâng tính cạnh tranh, bền vững cho sự phát triển của ngành du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Sau khi đề án công bố, nhiệm vụ sắp tới của ngành du lịch là xây dựng kế hoạch phát triển theo lộ trình đề án đưa ra; kết nối với chính quyền địa phương để từng bước hoàn thiện đề án.

Thời gian qua, ngành Du lịch tỉnh luôn quan tâm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, chú trọng phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch; trong đó, xác định du lịch biển, đảo là mũi nhọn, du lịch văn hóa – lịch sử là nền tảng. Nhiều sản phẩm du lịch của Quy Nhơn – Bình Định đã tạo sự hấp dẫn cho du khách. Tính đến hết tháng 11.2019, ngành du lịch tỉnh đón được 4.829 nghìn lượt khách, tăng 18% so với năm 2018 (trong đó khách quốc tế ước đạt 484 nghìn lượt tăng 47,8%, khách nội địa ước đạt 4.345 nghìn lượt tăng 15,4% so với năm 2018). Tổng doanh thu du lịch đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 49,9 % so với năm 2018.

Nguồn: baobinhdinh.vn