Home / Kinh tế / Đầu tư / Ưu tiên đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại – dịch vụ

Ưu tiên đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại – dịch vụ

Đây là một trong những nội dung được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công vào sáng 7-1, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ T.P Sông Công lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh.

Theo đánh giá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.P Sông Công lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết, như: Bình quân hàng năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt trên 19%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng trên 12%; thu ngân sách tăng gần 21%; Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn dưới 2%; thu nhập bình quân năm 2020 dự ước đạt 70 triệu đồng/người (tăng gấp 1,75 lần so với năm 2015). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, bình quân hàng năm có trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; dự ước tỷ lệ đảng viên kết nạp mới trong cả nhiệm kỳ đạt 4% so với tổng số đảng viên…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ T.P Sông Công đề ra mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng T.P Sông Công phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng bộ Thành phố đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ T.P Sông Công triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch. Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội điểm đảng bộ cấp xã của toàn tỉnh tại Đảng bộ phường Mỏ Chè.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới của Đảng bộ T.P Sông Công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc đánh giá cao những kết quả Đảng bộ T.P Sông Công đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển đối với một đô thị công nghiệp trẻ như T.P Sông Công, nhất là khi Thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ; ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển đô thị, thương mại – dịch vụ trên địa bàn…, từ đó tạo đà vững chắc cho nhiệm kỳ tới. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã tại Đảng bộ phường Mỏ Chè cần được quan tâm chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ tỉnh… Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị T.P Sông Công chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết, vui Xuân.

Trong thời gian tới, T.P Sông Công tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Trong ảnh: Các đơn vị thi công khẩn trương san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II để thu hút đầu tư.

Đây là một trong những nội dung được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công vào sáng 7-1, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ T.P Sông Công lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh.

Theo đánh giá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.P Sông Công lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết, như: Bình quân hàng năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt trên 19%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng trên 12%; thu ngân sách tăng gần 21%; Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn dưới 2%; thu nhập bình quân năm 2020 dự ước đạt 70 triệu đồng/người (tăng gấp 1,75 lần so với năm 2015). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, bình quân hàng năm có trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; dự ước tỷ lệ đảng viên kết nạp mới trong cả nhiệm kỳ đạt 4% so với tổng số đảng viên…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ T.P Sông Công đề ra mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và nông thôn mới kiểu mẫu; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng T.P Sông Công phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng bộ Thành phố đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ T.P Sông Công triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch. Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội điểm đảng bộ cấp xã của toàn tỉnh tại Đảng bộ phường Mỏ Chè.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới của Đảng bộ T.P Sông Công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc đánh giá cao những kết quả Đảng bộ T.P Sông Công đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển đối với một đô thị công nghiệp trẻ như T.P Sông Công, nhất là khi Thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ; ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển đô thị, thương mại – dịch vụ trên địa bàn…, từ đó tạo đà vững chắc cho nhiệm kỳ tới. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã tại Đảng bộ phường Mỏ Chè cần được quan tâm chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ tỉnh… Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị T.P Sông Công chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết, vui Xuân.

Nguồn: baothainguyen.vn