Home / Kinh tế / Đầu tư / BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổng kết hoạt động năm 2019

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổng kết hoạt động năm 2019

Từ ngày 01/05/2019; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chính thức đi vào hoạt động và phụ trách 409 dự án.

Ông Lương Minh Phúc – GĐ BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông báo cáo hoạt động trong năm qua.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; được thành lập năm 2018, theo quyết định của UBND TP.HCM, trên cơ sở tách chức năng Quản lý dự án về giao thông của các Khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4 và Khu quản lý đường thủy nội địa, sáp nhập Ban quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) trực thuộc Sở GTV.

Trong năm 2019; đơn vị tiếp tục thi công 112 dự án, trong đó 25 dự án sẽ hoàn thành, khởi công 26 dự án, chuẩn bị đầu tư 57 dự án. Đơn vị đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giải ngân đạt tỷ lệ trên 98% nguồn vốn kế hoạch được giao.

Tính đến nay; Ban điều hành (BĐH) dự án đường bộ 01 đã thực hiện quyết toán được 06 dự án, BĐH dự án đường bộ 03 quyết toán được 03 dự án hoàn thành,  BĐH dự án đường bộ 04 đã quyết toán được 03 dự án hoàn thành, BĐH dự án đường thủy quyết toán được 05 dự án hoàn thành.

Bí thư Thành Ủy TP.HCM và Lãnh đạo TP.HCM cùng tham dự hội nghị tổng kết công tác trong năm 2019.

UBND TP.HCM đã phê duyệt đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020; tầm nhìn đến 2025, trong đó xác định TP.HCM sẽ phát triển kinh tế tương đối cao bền vững trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị. Tầm nhìn đặt ưu tiên cao nhất vào việc phát triển kinh tế của TP.HCM, trên cơ sở vận dụng tối ưu các nguồn lực của TP.HCM gồm: nguồn nhân lực, tài nguyên, công nghệ, vị trí trung tâm của TP.HCM, đồng thời đảm bảo việc phát triển bền vững. Người dân sẽ có chất lượng sống cuộc sống tốt, được phục vụ tốt hơn và có thể tham gia vào quá trình giám sát, quản lý và xây dựng TP.HCM. Để đạt được các mục tiêu trên, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh và mục tiêu xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của Ban giao thông.

Đây cũng là giai đoạn hoàn thiện và phát triển đi vào chiều sâu của các Ban quản lý dự án; trong đó có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nhằm á đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo và người dân thành phố về tiến độ, chất lượng công trình trong bối cảnh cạnh tranh và có nhiều biến động, nhiều điểm mới về loại hình đầu tư và thách thức về nguồn vốn cho phát triển hạ tầng giao thông đô thị.

Trong năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ tập trung hoàn thành 04 mục tiêu và nhiệm vụ chính như: huy động tổng hợp các nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả đưa vào phục vụ người dân TP.HCM các công trình, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị của chương trình công tác năm 2020….

Các công trình dự án bao gồm 07 nhóm chính như: giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông quanh khu vực Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất và khu vực cảng Cát Lái, xây dựng vành đai 03 và các đường cao tốc liên vùng – trước mắt là tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc bài. Chỉnh trang kênh rạch, thu gom, xử lý nước thải lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ…

Nguồn: BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông