Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, áp dụng các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu từ thị trường

Nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, áp dụng các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu từ thị trường

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, năm 2020, TP Cần Thơ duy trì diện tích nuôi thủy sản khoảng 8.200ha với sản lượng nuôi đạt trên 198.600 tấn.

Nuôi cá tra tại Hợp tác xã Thắng Lợi, huyện Vĩnh Thạnh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch; áp dụng các quy trình tiêu chuẩn vào sản xuất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường. Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hướng dẫn, tập huấn về kỹ thuật sản xuất thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, SQF 1000M, ASC… Đồng thời, đẩy mạnh công tác sản xuất giống thủy sản nhằm cung ứng giống chất lượng cao cho toàn vùng ĐBSCL; tăng cường công tác quản lý chất lượng thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, góp phần giảm giá thành sản xuất, bảo vệ môi trường. Đối với ngành cá tra tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các tổ chức liên kết sản xuất (bao gồm người nuôi, doanh nghiệp chế biến, ngân hàng, các dịch vụ thủy sản) để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia chuỗi sản xuất.

Năm 2019, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn thành phố là 9.954ha, vượt 18,5% kế hoạch; sản lượng đạt 228.342 tấn, vượt hơn 13% kế hoạch, tăng 5,33% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích nuôi cá tra 790ha, vượt 5,33% kế hoạch; sản lượng là 196.159 tấn, vượt 19% kế hoạch.

Nguồn: baocantho.com.vn