Home / Y tế / Thứ trưởng Y tế làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu ‘Thầy thuốc Nhân dân’

Thứ trưởng Y tế làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu ‘Thầy thuốc Nhân dân’

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13

Thủ tướng ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 105/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 – năm 2020.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng và hai Phó Chủ tịch là bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội đồng còn có các Ủy viên như: Ông Trần Đơn, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam…

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” trong lĩnh vực y tế lần thứ 13 – năm 2020.

Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền; các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng.

Cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” không tham gia Hội đồng.

Nguồn: tienphong.vn