Home / Tin tức / JICA tài trợ nhà máy phát điện mặt trời tại Tây Ninh thông qua quỹ LEAP

JICA tài trợ nhà máy phát điện mặt trời tại Tây Ninh thông qua quỹ LEAP

Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) đã ký hợp đồng cho vay trị giá 37,8 triệu đô la Mỹ với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng TTC (TTC Energy), nhằm tài trợ vốn cho dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Trong đó; 7,6 triệu đô la Mỹ sẽ được cho vay dưới dạng vốn vay ưu đãi không song song từ Quỹ Cơ sở Hạ tầng Khu vực Tư nhân Châu Á (LEAP), có sự góp vốn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Khoản vay này nhằm cải thiện khả năng thanh toán cũng như khả năng tài chính của dự án, tạo điều kiện để những nhà cho vay khác cung cấp nguồn vốn dài hạn bằng đồng đô la Mỹ cho dự án.

Dự án sẽ xây dựng và vận hành nhà máy điện mặt trời có công suất 50 MW và các cơ sở hạ tầng đi kèm tại tỉnh Tây Ninh, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tại miền Nam, cũng như đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Các nhà đầu tư của dự án gồm Gulf Energy Development Public Company Limited (GED) của Thái Lan và Tập đoàn Thành Thành Công của Việt Nam. JGC Việt Nam, đơn vị hoàn toàn trực thuộc Tập đoàn JGC, là Tổng thầu EPC.

Dự án phù hợp với “Sáng kiến về Cho vay và Đầu tư Hải ngoại cho khu vực ASEAN” được tuyên bố trong Hội nghị Cấp cao ASEAN ngày 04/11/2019, nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng có chất lượng và đầu tư xanh. Là một phần của các biện pháp tiếp theo cho sáng kiến “Quan hệ đối tác vì Cơ sở Hạ tầng có Chất lượng,” được Chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày 21/11/2015, quỹ LEAP được thành lập nhằm hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tư nhân chất lượng cao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hình thức đối tác công tư.

Vào tháng 3 năm 2016, JICA đã phê duyệt khoản tiền trị giá 1,5 tỷ đô la tài trợ cho khu vực tư nhân thông qua Quỹ LEAP. Từ khi thành lập quỹ; đã chi tổng cộng 500 triệu đô la đã được phê duyệt nhằm hỗ trợ tài chính cho nhiều dự án, như các sáng kiến bảo hiểm y tế tại Ấn Độ và Indonesia và các dự án năng lượng tái tạo ở Mông Cổ cùng nhiều dự án khác.

Nguồn: Jica