Home / Văn hóa thể thao / Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các Quyết định về việc công bố 11 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, khu vực ĐBSCL có 1 di sản được công bố đợt này là Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn (ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Nghi thức cúng tế trong Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn. Ảnh: Duy Tân

Lăng Ông Trà Ôn thờ Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn, tồn tại đã 200 năm, được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1996. Suốt hàng trăm năm qua, người dân Trà Ôn vẫn giữ lệ tổ chức Lễ hội Lăng Ông vào mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán hằng năm nhằm tưởng nhớ ngày mất của Đức Tiền Quân Thống chế Điều bát. Lễ hội có nhiều nghi lễ đặc sắc, đậm truyền thống Nam bộ bên cạnh phần hội với trò chơi dân gian, thi nấu ăn, thi đấu thể thao… thu hút rất đông người dân địa phương và du khách.

Cùng được công bố đợt này còn có 10 di sản văn hóa khác ở các địa phương trong cả nước, thuộc 4 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn: baocantho.com.vn