Home / Bất động sản / Long An: dự án khu công nghiệp và tái định cư An Nhựt Tân vướng nhiều vi phạm

Long An: dự án khu công nghiệp và tái định cư An Nhựt Tân vướng nhiều vi phạm

Kết luận thanh tra (KLTT) của UBND tỉnh Long An đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong việc triển khai đầu tư xây dựng và chấp hành pháp luật đối với dự án khu công nghiệp và tái định cư An Nhựt Tân (huyện Tân Trụ) do Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An làm chủ đầu tư.

Nhiều vi phạm 

Theo KLTT số 7090/KL-UBND của UBND tỉnh Long An, dự án đầu tư khu công nghiệp (KCN) An Nhựt Tân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 với diện tích 120ha tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 9/9/2008 do Công ty TNHH Thép Long An (Công ty Thép Long An) làm chủ đầu tư và cấp thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014 điều chỉnh thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Thép Long An sang Công ty TNHH  An Nhựt Tân Long An (Công ty An Nhựt Tân Long An).

Theo kế hoạch thực hiện dự án, từ tháng 3/2008 – 5/2018: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Từ tháng 6/2018 – 12/2020: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng; Tháng 2/2019 dự án chính thức đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư 1.360 tỷ đồng.

Với dự án khu tái định cư (TĐC) An Nhựt Tân, ngày 5/2/2007, UBND tỉnh Long An có Công văn 617/UBND-KT đồng ý cho Công ty Thép Long An đầu tư hạ tầng khu TĐC với diện tích 73.612m2.

Ngày 13/8/2008, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 2074/QĐ-UBND giao 51.681m2 đất tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ để sử dụng vào mục đích xây dựng khu TĐC, trong đó có 28.257m2 đất xây dựng các công trình công cộng.

KLTT cho biết, sau khi có quy hoạch, chủ đầu tư lập dự án, phê duyệt và triển khai thi công phần hạ tầng năm 2009. Tuy nhiên, trong quá trình thi công hạ tầng, các hộ dân được cử làm giám sát nhân dân không đồng thuận việc thi công hệ thống điện sinh hoạt, hệ thống cấp nước, dẫn đến khiếu kiện kéo dài và tạm ngưng thi công hạ tầng của dự án.

Theo Thông báo 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, dự án hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) vào giữa tháng 7/2019 và tái khởi công xây dựng khu TĐC trong tháng 6/2019, đến tháng 12/2019 sẽ hoàn thành.

KLTT của UBND tỉnh Long An về hai dự án

KLTT của UBND tỉnh Long An về hai dự án

KLTT chỉ rõ, mặc dù dự án có tiến độ cụ thể nhưng đến nay nhà đầu tư, UBND huyện Tân Trụ và các Sở, ngành chức năng liên quan vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục có liên quan để triển khai KCN và khu TĐC An Nhựt Tân, khiến dự án không đảm bảo tiến độ đề ra.

Cụ thể, chủ trương đầu tư của khu TĐC và Giấy CNQSDĐ của khu này về mặt pháp lý vẫn còn đứng tên Công ty Thép Long An, chưa được chuyển sang cho Công ty An Nhựt Tân Long An; chưa đảm bảo đủ thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai hạ tầng khu TĐC.

Đối với KCN, chưa có Giấy phép xây dựng hạ tầng KCN; chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó còn lại 4 hộ dân có diện tích 22.677m2 chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý cụ thể và Công ty An Nhựt Tân chưa thực hiện chuyển tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

KLTT cũng chỉ ra, việc phối hợp giữa các Sở, ngành chuyên môn, nhà đầu tư và UBND huyện chưa thực sự hiệu quả. Vì thế, dự án chưa đảm bảo tiến độ theo Kết luận giao nhiệm vụ tại Thông báo số 161/TB-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) để UBND huyện Tân Trụ ký nhận và giữ 103 Giấy CNQSDĐ của Công ty Thép Long An thuộc dự án khu TĐC An Nhựt Tân sau khi công ty này thực hiện tách thửa là chưa đúng quy định pháp luật; chưa có sự thống nhất về cách xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác tái định cư của dự án KCN An Nhựt Tân giữa kiến nghị của UBND huyện Tân Trụ và của Công ty An Nhựt Tân Long An…

Nghiêm túc xử lý

Từ những nội dung vi phạm, thiếu sót nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo xử lý: Công ty An Nhựt Tân Long An nhanh chóng thực hiện chuyển hơn 12 tỷ đồng tiền bồi thường của 4 hộ dân thuộc dự án vào Kho bạc Nhà nước theo quy định; Nghiêm túc thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KCN và khu TĐC An Nhựt Tân theo hướng dẫn của các Sở, ngành chuyên môn trong tỉnh; Lập kế hoạch triển khai cụ thể thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cả hai khu của dự án gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan; Thực hiện báo cáo tiến độ theo đúng quy định cho UBND tỉnh và các Sở, ngành chuyên môn có liên quan; Chịu trách nhiệm đối với hình thức xử lý của UBND tỉnh nếu như dự án không đảm bảo tiến độ do lỗi chủ quan của nhà đầu tư.

Liên quan vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

Liên quan vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp hướng dẫn Công ty An Nhựt Tân Long An thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư đối với khu TĐC An Nhựt Tân; Tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Trụ và các Sở, ngành thống nhất việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tân Trụ tại Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 3/4/2019 và Văn bản số 04/CV-ANT/19 của Công ty An Nhựt Tân Long An (về cách xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác tái định cư của dự án KCN An Nhựt Tân) vì đến nay chưa có hướng thống nhất.

Đối với Sở TNMT, sau khi UBND tỉnh có chủ trương thay đổi pháp nhân đầu tư dự án khu TĐC An Nhựt Tân, Sở hướng dẫn thủ tục hành chính đất đai để thay đổi người sử dụng đất từ Công ty Thép Long An sang Công ty An Nhựt Tân Long An theo quy định; Hướng dẫn UBND huyện Tân Trụ, Công ty Thép Long An bàn giao Giấy CNQSDĐ cho Công ty An Nhựt Tân Long An để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận và giao nền cho các hộ dân; Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất của dự án; Tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định nếu dự án có vi phạm pháp luật về đất đai.

Đối với Sở Xây dựng (Tổ giám sát), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở đôn đốc, giám sát và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai khu TĐC An Nhựt Tân khi chủ đầu tư tái khởi công dự án, đảm bảo hoàn thiện khu để giao nền cho các hộ dân thuộc đối tượng tái định cư của dự án…

Với UBND huyện Tân Trụ, cần có giải pháp xử lý cụ thể để thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng KCN đối với 4 hộ dân; Phối hợp với Sở TNMT xử lý đúng pháp luật đối với việc UBND huyện Tân Trụ ký nhận và giữ 103 Giấy CNQSDĐ của Công ty Thép Long An thuộc dự án TĐC An Nhựt Tân sau khi tách thửa; Phối hợp với nhà đầu tư trước khi triển khai thi công hoàn thiện san nền KCN phải thông báo cho các hộ dân để đảm bảo việc thu hoạch và ngưng canh tác đối với phần đất này…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với nhà đầu tư thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND huyện Tân Trụ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ; Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận này và báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn