Home / Tin tức / Ký kết biên bản thảo luận dự án hợp tác kỹ thuật

Ký kết biên bản thảo luận dự án hợp tác kỹ thuật

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết biên bản thảo luận với đại diện Chính

phủ Việt Nam (Record of Discussions: R/D) dự án Hợp tác Kỹ thuật “Hỗ trợ Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Đào tạo, Nghiên cứu và Quản trị đại học tại Trường Đại học Việt Nhật”.

Dự án sẽ hỗ trợ việc xác lập nền tảng đào tạo, nghiên cứu và quản trị với chất lượng cao tại trường

Đại học Việt Nhật, qua đó hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng dẫn dắt sự phát

triển của xã hội cũng như của các ngành sản xuất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Konaka Tetsuo – Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam cho biết: dự án Hợp tác Kỹ thuật giai đoạn 01, với mục tiêu thiết lập các Chương trình đào tạo Thạc sĩ, đã được triển khai từ năm 2015 với sự chỉ đạo sâu sát của hai phía Việt Nam và Nhật Bản đã được thành lập vào năm 2016 với định hướng “trở thành trường đại học hàng đầu về nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành tại châu Á. Đến thời điểm này, Đại học Việt Nhật đã có trên 131 sinh viên xuất sắc tốt nghiệp, phần lớn các sinh viên đều chuyển tiếp lên chương trình tiến sĩ hoặc tìm được việc làm tại các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Nhật Bản hoặc các quốc gia lân cận.•Tại Đại học Việt Nhật, số giảng viên toàn thời gian đã tăng lên 26 giảng viên, bên cạnh 397 giảng viên thỉnh giảng. Uy tín của Đại Học Việt Nhật ngày càng được nâng cao và trường được biết đến không chỉ bởi các sinh viên Việt Nam mà còn bởi sinh viên ở các quốc gia khác. Tính đến nay, đã có 18 sinh viên quốc tế từ 9 quốc gia khác đã và đang theo học tại trường.

Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong vòng 60 tháng, tại trường Đại học Việt Nhật – Hà Nội, nội dung dự án: nhằm xác lập nền tảng đào tạo, nghiên cứu và quản trị với chất lượng cao tại trường Đại học Việt Nhật, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các trường đại học của Nhật Bản, tăng cường năng lực nhân sự và tổ chức trong đào tạo và nghiên cứu, tăng cườnghợp tác với khối doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.