Home / Tin tức / Công ty đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng đang làm thủ tục giải thể

Công ty đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng đang làm thủ tục giải thể