Home / Tin tức / Đại hội Đảng bộ siêu thị Co.opmart

Đại hội Đảng bộ siêu thị Co.opmart

Ngày 11/03/2020; tại văn phòng của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM, Ðảng ủy Siêu thị Co.opmart TPHCM – trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn kết, lãnh đạo của Đảng bộ tiên phong, đạt hiệu quả cao, kỷ luật tốt, phát triển bền vững”.

Hiện tại Saigon Co.op có 299 đảng viên sinh hoạt tại 30 chi bộ trực thuộc; nhiệm kỳ qua Ðảng ủy Siêu thị Co.opmart TP.HCM đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp, tăng trưởng bình quân đạt 5,9%/năm.

Đảng bộ Co.opmart tập trung vào những khấu quan trọng để thu hút khách hàng như: “Tận tâm phục vụ”, thực hiện quy tắc ứng xử “5C” (cười, chào, cảm ơn, cầm hai tay, chủ động phục vụ) nhằm nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng. Noài ra còn tổ chức sinh hoạt các chuyên đề: “Nâng cao doanh số”, “Giải pháp thực hiện kiểm soát hàng tồn kho”… Một trong những kết quả nổi bật chỉ số điểm thỏa mãn khách hàng là 4,46 điểm (nghị quyết đề ra là 4,3 điểm).

Kết quả xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; Đảng bộ đã thành lập thêm 06 chi bộ mới, kết nạp được 138 đảng viên, hoàn thành vượt 10,4% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ðảng ủy Co.opmart TP.HCM chỉ đạo thực hiện 07 chỉ tiêu đề ra,  phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ trọng Hàng nhãn riêng, chỉ số thỏa mãn khách hàng bình quân cuối nhiệm kỳ là 4,3 điểm trở lên.