Home / Tin tức / Cách tuyên truyền về dịch Covid 19 ở làng quê

Cách tuyên truyền về dịch Covid 19 ở làng quê

nhân viên tuyên truyền đi mở loa tuyên truyền mùa dịch Covid 19 vào sáng 16/03/2020, tại ấp 06 xã Long Mỹ – Giồnng Trrôm – Bến Tre

Trong tình hịnh dịch bệnh Covid 19 phát triển khó lường, nhiều đia phương trong cả nước tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch xuống từng địa phương, giúp bà con nắm bắt tình hình và cách ngăn ngừa phòng dịch.

trẻ con ra nghe loa tuyên truyền mùa dịch Covid 19 vào sáng 16/03/2020, tại ấp 06 xã Long Mỹ – Giồnng Trôm – Bến Tre

Tại huyện Giồng trôm đã sử dụng hình thức xe loa lưu động chạy đi khắp các ấp – xã phát thanh về tình hình dịch và cách phòng ngừa như: mang khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên…Với hình thúc này đã thật sự tác động đến ý thức từng người dân trong việc phòng chống dịch Covid 19 tại địa phương.