Home / Văn hóa thể thao / Chùa Giác Ngộ: thực hiện lễ quy y tam bảo đầu tiên đúng theo quy định của nhà nước

Chùa Giác Ngộ: thực hiện lễ quy y tam bảo đầu tiên đúng theo quy định của nhà nước

Tối ngày 29/03/2020 (mồng 06-3 Canh Tý); TT. Thích Nhật Từ cùng chư Tăng tiến hành Lễ quy y Tam Bảo lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ, với sự tham dự online của 400 quý thiện nam – tín nữ phát tâm quy ngưỡng, đúng theo quy định của nhà nước không tụ tập đông người, rất đáng hoan nghênh.

toàn cảnh buổi lễ

Trước khi hành lễ; Thượng tọa Trụ trì hướng dẫn quý Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm, đối trước bàn thờ Phật, mở Smartphone – laptop và truy cập vào trang facebook – kênh YouTube để cùng tham gia buổi lễ được phát trực tiếp và đọc tụng theo Nghi thức Quy y Tam Bảo.

Sau khi thọ trì; Thượng tọa hướng dẫn phương pháp hành trì lời Phật dạy đối với người cư sĩ tại gia hằng ngày, khuyến tấn đến chùa ít nhất một lần vào ngày cuối tuần, tham dự các khóa tu, lớp giáo lý để nhận thức về giáo pháp của Đức Thế Tôn, và trao truyền Tam quy (ba lời phát nguyện quy y), cũng như Ngũ giới (05 điều đạo đức).

Thượng tọa Trụ trì – Thích Nhật Từ hướng dẫn quý Phật tử theo dõi online

Đây là lễ quy y Tam Bảo đầu tiên của Chùa Giác Ngộ được Sư Trụ trì nhắc nhở quý tân Phật tử tại tư gia nên có ít nhất 01 bàn thờ Phật, 01 bàn thờ gia tiên, 01 áo tràng khi đến chùa.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng – Nguyễn Xuân Phúc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19; việc tuân thủ hành lễ của các “tôn giáo” theo hình thức online là điều đáng hoan nghênh, giúp các Phật tử có cơ hội thính pháp nghe Kinh, được học tập Phật Pháp, chia sẻ lời Phật dạy thông qua các lớp giáo lý, lớp học, khóa tu…nhằm giải tỏa tâm lý căng thẳng, tạo phước là một sự hưởng thụ rất thanh cao.

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay