Home / Giáo dục / Học sinh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020

Học sinh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020

Ngày 28/3/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh – Lê Thanh Liêm đã ký văn bản chỉ đạo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, hiện nay dịch Covid-19 đang bước qua giai đoạn mới, diễn biến phức tạp. Các ngành, các cấp thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng, UBND Thành phố chỉ đạo:

Đối với học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020.

Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020.

Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Sau thời gian nghỉ học nêu trên, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh Thành phố; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trung tâm ngoại ngữ – tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học…); tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa…).

Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (cấp phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Nguồn: Trung tâm Báo chí TP.HCM