Home / Văn hóa thể thao / Thành Điện Hải sau khi hoàn thành phục hồi, tôn tạo giai đoạn 1, chuẩn bị giai đoạn 2

Thành Điện Hải sau khi hoàn thành phục hồi, tôn tạo giai đoạn 1, chuẩn bị giai đoạn 2

Kỳ họp thứ 13 (bất thường) của HĐND thành phố khóa IX ngày 13-3 đã thông qua nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 84 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Đây là cuộc đại tu bổ đối với di tích quốc gia đặc biệt này, sau khi những hạng mục của giai đoạn 1 đã hoàn thành.

Hộ thành hào đã được xây dựng xong, nước được dẫn vào bên trong hào. Ảnh: Xuân Sơn

Dự án tu bổ di tích cấp quốc gia đặc biệt thành Điện Hải giai đoạn 2 được đầu tư với mục tiêu bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội. Bổ sung một số thành phần kiến trúc mới nhằm làm rõ hơn giá trị gốc của di tích, tôn vinh và phát huy giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại.

Ảnh: XUÂN SƠN

Với việc không gian xung quanh thành được “giải phóng”, hình dáng của thành cổ được phục hồi nguyên vẹn với kiến trúc Vauban của phương Tây. Ảnh: Xuân Sơn

Tu bổ các bờ tường thành; Làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt trong và ngoài tường thành;

Hệ thống tường thành được trùng tu ở giai đoạn 1 tiếp tục được tu bổ, làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt trong và ngoài tường. Ảnh: Xuân Sơn

Ảnh: XUÂN SƠN

Một góc tường thành phía đông sau khi được trùng tu ở giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Sơn

Cổng thành phía đông sẽ được phục dựng đúng với những mô tả trong lịch sử chứ không phải là một cổng thành đơn giản như hiện nayẢnh: XUÂN SƠN

Cổng thành phía đông hướng ra đường Trần Phú hiện tại có thiết kế đơn giản. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2, hạng mục này sẽ được phục dựng đúng với những mô tả trong lịch sử với hình thái cầu kỳ, hoàng tráng hơn. Ảnh: Xuân Sơn.

Cổng phía nam thành Điện Hải là phần được phục dựng nên trong giai đoạn 2 dự án sẽ nghiên cứu để phù hợp với cảnh quan chung. Ảnh: XUÂN SƠN

Cổng phía nam thành Điện Hải hiện tại. Trong giai đoạn 2 của dự án, hang mục này sẽ được ngành văn hóa nghiên cứu phục dựng cho phù hợp với cảnh quan chung của di tích. Ảnh: Xuân Sơn.

xung quanh di tích thành Điện Hải ở phía tây và phía bắc đã trở nên thông thoáng nhờ những công viên được xây dựng trên nền những nhà dân trước đây xâm lấn vào di tích.Ảnh: XUÂN SƠN

Không gian xung quanh di tích ở phía tây và phía bắc đã trở nên thông thoáng với công viên, vườn cây được xây dựng trên nền những công trình xâm hại vào di tích trước đây. Ảnh: Xuân Sơn.

cổng thành thứ 3 ở phía tây. Trong nhiều năm liền, cổng thành này vẫn chỉ là những phỏng đoán. Đến nay sự tồn tại của cổng thành này đã được khẳng định nên ngành chức năng đã chừa lại để phục dựng cầu và cổng

Tại mặt phía tây, các chuyên gia đã xác định được dấu vết tồn tại của cầu và cổng thành thứ 3. Dự kiến các cơ quan chức năng sẽ phục dựng hạng mục này theo nguyên trạng. Ảnh: Xuân Sơn.

Ảnh: XUÂN SƠN

Giai đoạn 2 sẽ sắp đặt lại, tăng cường bảo quản và bổ sung các khẩu thần công của thời kỳ đầu kháng Pháp. Ảnh: Xuân Sơn.

Ảnh: XUÂN SƠN

Trong giai đoạn 2, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ được dời về địa chỉ 42 Bạch Đằng. Cơ sở hạ tầng của bảo tàng hiện tại ở khuôn viên di tích sẽ được hạ giải hoàn toàn để nhường chỗ cho những kiến trúc mới phù hợp hơn. Tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương sẽ được tôn tạo và đặt lại ở vị trí phù hợp với không gian chung của di tích. Ảnh: Xuân Sơn.

Ảnh: XUÂN SƠN

Việc tu bổ trong giai đoạn 2 sẽ tái hiện lại không gian nguyên trạng của di tích cấp quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, giúp người dân và du khách có được cái nhìn toàn vẹn hơn về di tích có tuổi đời gần 200 năm này. Ảnh: Xuân Sơn

Nguồn: baodanang.vn