Home / Kinh tế / Nông nghiệp / IFC hợp tác với Chính phủ Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu Nông sản

IFC hợp tác với Chính phủ Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu Nông sản

IFC – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới vừa ký biên bản ghi nhớ với Cục Bảo vệ Thực vât – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hỗ trợ nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu cho trái cây chất lượng cao. 

 Trong 04 năm tới; IFC sẽ phối hợp với Cục BVTV – Bộ NN-PTNT, với trọng tâm chủ yếu là mở rộng xuất khẩu những trái cây đạt tiêu chuẩn quốc tế như: thanh long và chanh leo, nhóm sản phẩm trái cây có tốc độ tăng trưởng xản xuất và xuất khẩu nhanh nhất với tiềm năng mạnh mẽ trong tiếp cận các thị trường giá trị cao. Mặc dù xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã tăng hơn gấp ba trong 05 năm từ 2013 -2108, hầu hết các sản phẩm vẫn được xuất khẩu qua các kênh không chính thức với mức giá kém cạnh tranh do áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng còn chưa đầy đủ.

 

Ông Hoàng Trung – Cục trưởng BVTV – Bộ NN&PTNT cho biết: việc hợp tác với IFC sẽ hỗ trợ thúc đẩy những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm hiện thực hóa tiềm năng xuất khẩu và sự thành công của dự án này sẽ là cơ sở để mở rộng áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp khác.

 

Trên cơ sở hợp tác với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Tín thác Tăng trưởng Xanh Hàn Quốc trực thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, IFC sẽ hỗ trợ triển khai một hệ thống trực tuyến về các yêu cầu liên quan đến xuất khẩu thanh long và chanh leo vào năm 2022. 

 

Dịch vụ hạ tầng chất lượng cũng sẽ được cải thiện để đảm bảo sản phẩm xuất khẩu tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Những dịch vụ này bao gồm xây dựng tiêu chuẩn, kiểm nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn cho các sản phẩm thanh long và chanh leo tươi và chế biến để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

 

Tiếp cận các thị trường mới và đa dạng không chỉ giúp tăng doanh thu xuất khẩu và mở rộng sản xuất, mà còn cải thiện khả năng chống chịu của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trước những sụt giảm đột ngột về nhu cầu ở một số thị trường do khủng hoảng dịch Covid-19 hiện nay.

 

Ông Kyle Kelhofer – Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhấ mạnh: điều này sẽ giúp bảo vệ việc làm và sinh kế cho hàng triệu công nhân và nông dân trong ngành kinh doanh nông nghiệp, và xây dựng một ngành nông nghiệp bền vững theo định hướng xuất khẩu và có giá trị gia tăng cao hơn tại Việt Nam.

Nguồn: IFC Việt Nam