Home / Du lịch / Khuyến nghị các chính sách phát triển du lịch đường sông ở Cần Thơ

Khuyến nghị các chính sách phát triển du lịch đường sông ở Cần Thơ

Viện Kinh tế – Xã hội TP Cần Thơ vừa có công văn gửi UBND thành phố về báo cáo khuyến nghị chính sách phát triển du lịch đường sông.

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở thông tin từ Đề án “Phát triển du lịch đường sông TP Cần Thơ” do Viện Kinh tế – Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện trong giai đoạn 2017-2019. Thông qua việc đánh giá tiềm năng và lợi thế của du lịch đường sông, Viện Kinh tế – Xã hội nêu ra một số định hướng phát triển thời gian tới như phát triển thị trường, sản phẩm du lịch đường sông, nâng cấp và cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ, liên kết với các địa phương… Các chính sách được khuyến nghị là thu hút đầu tư, quảng bá truyền thông, nâng cao chất lượng nhân lực, kiểm soát chất lượng dịch vụ… để du lịch đường sông ở Cần Thơ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Nguồn: baocantho.com.vn