Home / Tin tức / MTTQ VN tỉnh An Giang: tặng quà phòng chống Covid-19 cho công đồng người Khmer gốc Việt

MTTQ VN tỉnh An Giang: tặng quà phòng chống Covid-19 cho công đồng người Khmer gốc Việt

Ngày 22/05/2020; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức bàn giao kinh phí 100.000.000 đồng và 2.100 Khẩu trang y tế tại cửa khẩu Khánh Bình hỗ trợ cho cộng đồng người Khmer gốc Việt Nam tại Campuchia.

Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia – ông Sim Chy đã thay mặt BCH Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia và cộng đồng người Khmer gốc Việt Nam tại Campuchia gởi lời cảm ơn đến Lãnh đạo tỉnh Uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân , Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Nguồn: Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia